Łemkowskie cerkwie

Лемкiвскы церкви

Łemkowskie cerkwie Лемкiвскы церкви

Podtytuł: polsko-łemkowskie wydanie

Autorzy: Andrzej Piecuch - tekst, Jerzy Żak - zdjęcia

Tłumaczenie na język łemkowski: Monika Tylawska

Wydawnictwo: Gondwana
Oprawa: oprawa twarda
Ilość stron: 304
Rok wydania: 2013
ISBN: 9788392826484

Opis

"Łemkowskie cerkwie" to pierwsza publikacja, w której autorzy starali się pokazać i opisać wszystkie zabytkowe cerkwie zachowane na terenach Łamkowszczyzny. Przetrwały one tragiczne dla Łemków czasy wysiedleni w latach czterdziestych i zniszczeń dokonywanych w okresie PRL-u. Większość z nich to obecnie kościoły rzymskokatolickie, niektóre stały się obiektami muzealnymi. W albumie przestawiono 111 cerkwi, w tym kilka zbudowanych współcześnie. Dzięki znakomitym fotografiom możemy podziwiać bogactwo drewnianej i murowanej architektury, piękno ikonostasów, ikon i polichromii. Swą urodą zachwycają również zachowane w naturalnym otoczeniu kaplice, przydrożne kapliczki, figury i krzyże.

OD WYDAWCY

Łemkowszczyzna to kraina na pograniczu polsko-słowackim zamieszkała od wielu wieków do 1947 roku przez Łemków. Rozciąga się ona na obszarze Beskidu Niskiego i części Beskidu Sądeckiego. W Polsce jej granice na zachodzie wyznacza dolina Popradu, a na wschodzie pasmo Wysokiego Działu oraz dorzecze Osławy i Osławicy. Do Łemkowszczyzny zaliczana jest również niewielka wyspa osadnicza wcinająca się klinem w Małe Pieniny, zwana Rusią Szlachtowską.

Górale ruscy, zamieszkujący te ziemie w przeszłości, sami siebie nazywali Rusnakami lub Rusinami i tak też byli nazywani przez Polaków i Słowaków. Określenie „Łemkowie” pojawiło się w odniesieniu do nich dopiero w 2 połowie XIX wieku. Przypuszcza się, że jest ono pochodną często wypowiadanego przez mieszkańców tych ziem słówka „łem”, „len”, oznaczającego „tylko” lub „ale”, wspólnego gwarom ruskim i słowackim. Później nazwa ta rozpowszechniła się jako określenie wszystkich ruskich, greckokatolickich i prawosławnych mieszkańców tych terenów. Sami Łemkowie różnią się – jeśli chodzi o własną tożsamość – jedni czują się tylko Łemkami, a ściślej Łemkami-Rusinami, często odwołują się przy tym do dawnych tradycji staroruskich, inni uważają się za Łemków-Ukraińców. Cenne jest jednak to, że pomimo różnic kultywują i rozwijają swą tradycyjną kulturę duchową i materialną. 

Najbardziej widocznym i charakterystycznym elementem górskiego krajobrazu Łemkowszczyzny są drewniane i murowane cerkwie. Stanowią one najcenniejsze świadectwo wiary, kultury i dorobku ich budowniczych – Łemków. Ich piękno doceniają zarówno turyści, jak i obecni mieszkańcy tych terenów. Wśród nich jest Jerzy Żak, znany fotografik z Krynicy, autor zdjęć w tym albumie, i Andrzej Piecuch z Gorlic, autor tekstów opisujących cerkwie i miejscowości, w których zostały zbudowane.

W albumie przedstawiono wszystkie zabytkowe cerkwie łemkowskie, jakie ocalały w polskiej części Łemkowszczyzny, od leżących na zachodzie Jaworek, poprzez wsie Wierchomla Wielka i Milik nad Popradem, Izby i Brunary nad rzeką Białą, aż po cerkwie w dolinach rzek Osławy i Osławicy, we wsiach takich jak Komańcza, Turzańsk i Szczawne. Prawie wszystkie pokazane w albumie cerkwie usytuowane są w swoim pierwotnym, naturalnym otoczeniu. 

Drewniane i murowane świątynie reprezentują różne epoki i style architektoniczne. Najstarsza wśród nich, zbudowana w 1600 roku, zachowała się w Powroźniku, najmłodsze cerkwie to te powstałe przed wybuchem II wojny światowej i kilka nowych, zbudowanych w Gorlicach, Kulasznem, Krynicy i Zyndranowej. 

Uzupełnieniem zdjęć prezentujących piękno architektury cerkiewnej są fotografie pokazujące ważne dla Łemków uroczystości religijne związane z sanktuarium na Świętej Górze Jawor w Wysowej Zdroju, święto Jordanu w Pętnej, kermesz (odpust) w Olchowcu oraz obchodzone w Nowicy uroczystości związane ze świętem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Miejscowości w publikacji "Łemkowskie cerkwie"

Powroźnik

Поворозник

Wojkowa

Войкова

Dubne

Дубне

Leluchów

Лелюхів

Jastrzębik

Астрябик

Złockie

Злоцкє

Szczawnik

Щавник

Milik

Милик

Andrzejówka

Андриівка

Żegiestów

Же!єстів

Zubrzyk

Зубрик

Wierchomla Wielka

Вeрхомля Велика

Szlachtowa

Шляхтова

Jaworki

Явіркы

Maciejowa

Матієва

Łabowa

Лабова

Kamianna

Камяна

Łosie koło Krynicy

Лося коло Крениці

Roztoka Wielka

Розтока Велика 78

Krynica Zdrój

Крениця Здрій

Krynica Zdrój Słotwiny

Крениця Здрій Солотвины

Tylicz

Тылич

Muszynka

Мушынка

Mochnaczka Niżna i Wyżna

Мохначка Нижня і Выжня

Czyrna

Чырна

Piorunka

Перунка

Berest

Берест

Polany koło Florynki

Поляны коло Фльоринкы

Florynka

Фльоринка

Wawrzka

Вавка

Binczarowa

Білцарева

Bogusza

Бо!уша

Królowa Górna

Королева Руска

Bieliczna

Білична

Izby

Ізбы

Banica

Баниця

Śnietnica

Сьнітниця

Brunary Wyżne

Брунары Выжні

Czarna

Чорна

Ropki

Ріпкы

Hańczowa

Ганчова

Wysowa Zdrój

Высова Здрій

Góra Jawor

Гора Явір

Blechnarka

Бліхнарка

Uście Gorlickie

Устя Рускє

Kwiatoń

Квятонь

Skwirtne

Шквіртне

Regietów Niżny i Wyżny

Ре!єтів Нижній і Выжній

Smerekowiec

Смерековец

Konieczna

Конечна

Gładyszów

Гладышів

Zdynia

Ждыня

Przysło

Прислоп

Nowica

Новиця

Leszczyny

Ліщыны

Kunkowa

Кункова

Klimkówka

Климківка

Łosie koło Gorlic

Лося коло 7орлиц

Bielanka

Білянка

Doliny

Долины

Gorlice

Горлиці

Krzywa

Крива

Wołowiec

Воловец

Czarne

Чорне

Małastów

Маластів

Pętna

Панкна

Bodaki

Бодакы

Bartne

Бортне

Ropica Górna

Ропиця Руска

Owczary

Рыхвалд

Męcina Wielka

Мацина Велика

Rozdziele

Розділя

Bednarka

Боднарка

Pielgrzymka

Перегримка

Świątkowa Mała

Святкова Мала

Świątkowa Wielka

Святкова Велика

Kotań

Котан

Desznica

Дешниця

Krempna

Крампна

Myscowa koło Dukli

Мысцова коло Дуклі

Polany koło Dukli

Поляны коло Дуклі

Olchowiec

Вільхівец

Tylawa

Тылява

Chyrowa

Гырова

Zyndranowa

Зындранова

Trzciana

Тжцяна

Zawadka Rymanowska

Завадка Риманівска

Bałucianka

Балутянка

Królik Wołoski

Кролик Волоскій

Sieniawa

Синява 279

Wróblik Królewski

Вороблик Королевскій

Wróblik Szlachecki

Вороблик Шляхецкій

Daliowa

Дальова

Wola Niżna

Воля Нижня

Wisłok Wielki

Выслок Великій

Komańcza

Команча

Radoszyce

Радошыці

Smolnik nad Osławą

Смольник над Ославом

Rzepedź

Репед

Szczawne

Щавне

Turzańsk

Турянск

Kulaszne

Куляшне 300