Z przeszłości Łemkowszczyzny

Autor: Szanter Zofia

Tytuł: Z przeszłości Łemkowszczyzny

Podtytuł: Dzieje Przysłopia i Nowicy

Wydawnictwo: Scholar

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 284

Rok wydania: 2013

ISBN: 9788373836471

KUP "Z przeszłości Łemkowszczyzny"

W Przysłopiu i Nowicy, jak w soczewce, ogniskuje się wszystko to, co jest specyficzne dla przeszłości Łemkowszczyzny. Oddawaną do rąk czytelników pracę Zofii Szanter można więc potraktować jako studium przypadku reprezentatywne dla całego regionu kulturowego i etnograficznego. Studium to jest wyjątkowe przede wszystkim ze względu na ogromną rozległość czasową i tematyczną. Autorka dzieli się z czytelnikiem swoją gruntowną znajomością zarówno publikowanych, jak i archiwalnych źródeł historycznych oraz bogatej literatury przedmiotu. 

z przedmowy Józefa Styka