Besida

Czasopismo Stowarzyszenia Łemków nr 1 (styczeń - luty) 2015

nr 1(142) styczeń-luty 2015

Tytuł: Besida

Cykliczność: dwumiesięcznik

Wydawca: Stowarzyszenie Łemków

Redaktor: Piotr Trochanowski

Miejsce wydania: Krynica, Legnica

Rok wydania: 2015

Rok: 27

Numer: 1 (142)

Liczba stron: 28

ISSN: 1508-5104Spis treści:

 • Prezentacja numeru str. 2
 • Nowiny - nie nowiny, nie tylko z Lemkowyny - z życia łemkowskiego/rusińskiego kręgu kulturowego str. 3
 • Z dostępnej prasy, z komentarzem i bez wycinki z prasy str. 4
 • Spotkanie wigilijne w Ruskiej Bursie (Demko) str. 6
 • Jubileusze (red.) - jubileusze działaczy Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach str. 7
 • Aniołowie śpiewają w Ruskiej Bursie (Monika Tylawska) - reportaż z przeglądu kolędników str. 8
 • Hańba na trzy zimy (Petro Medwid') - komentarz do powyższego tematu str. 9
 • Jubileusze. Na mnogie i dobre lata, Maestro! (Natalia Małecka) - słowo na jubileusz Jarosława Trochanowskiego str. 11
 • Trzy pokolenia (Bogdan Gambal) - reportaż z VIII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską - Przemków 2014 str. 12
 • Jubileusze. Petro Basałyga skończy) 60 lat (dt) - życzenia urodzinowe str. 15
 • Literacka Nagroda A. Duchnowycza (Karpato-Rusińskie Centrum Naukowe) str. 16
 • Jubileusze. Jubileusz Pawła Roberta Magocsi (pt) 
 • Prezentacja strony z książki P.R. Magocsi Naród znikąd str. 17
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. (...) - prezentacja z okazy 10-lecia. w języku łemkowskim  str. 18 
 • Paul Robert Magocsi Naród znikąd: str. 24
 • Adam Barna. Teodor Gocz, Łemkowie w walce o własną i niekoniecznie własną wolność
 • Milan Pilip. Rusyńska narodna simbolika
 • Ihor Duda. Lemkiwskij humor
 • Roman Perih, Nemerknuczi perlynky. Lemkiwsky prypowidky
 • Lemkiwskij ricznyk 2014 (pt) - omówienie nowych wydań
 • O Otrzęsinach i innych nowinach (Marta Watral) - /Krakiwskij Bursak/ str. 24
 • Prawo przyrody (Nestor Repeła) - wiersz str. 26-27