Szematyzm Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny

Autor: Stepan Jadłowśkyj (red.)

Tytuł: Szematyzm Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny

Wydanie: reprint wydania z 1936 roku

Wydawca: Oficyna Wydawnicza RuthenicArt

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 194

Format: 180x260 mm

ISBN: 978-83-935839-7-3

EAN: 9788393583973


W połowie roku 1936 ukazał się Szematyzm AAŁ, wydany dzięki staraniom ks. Polańskiego. Zabiegi o jego wydanie rozpoczęły się już w 1935 r. W organie prasowym AAŁ, Wistiach, został podany komunikat, aby księża proboszczowie podawali nazwy parafii, tytuł cerkwi, kiedy była zbudowana i z jakiego materiału, w jakim jest stanie, oddalenie w kilometrach cerkwi filialnych i kaplic od plebanii. Liczbę dusz grekokatolików, łacinników, prawosławnych, sekciarzy, imię i nazwisko proboszcza łacińskiego, ks. prawo- sławnego i ich miejsce zamieszkania. Istniejące na terenie parafii szkoły, kooperatywy, komu podlegają, czytelnie i inne organizacje. Jakie są przeważające wpływy polityczne na wsi. Krótką historię każdej wsi (opartą na dokumentach i podaniach starych ludzi). Szematyzm ten stał się ważnym dokumentem do badania dziejów Łemkowszczyzny.