O. Ioann Polańskij - duszpasterz Łemków i kanclerz Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny