Antyfon

Antyfon (Антифон) - kwartalnik Prawosławnej Diecezji Przemysko - Nowosądeckiej wydawany w latach 2002- 2006 przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”.