Besida nr 1(142) styczeń-luty 2015

Besida. Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Łemków, red. Piotr Trochanowski, Krynica, Legnica, R. 27: 2015, nr 1 (142), 28 str.

ISSN: 1508-5104

Spis treści:

str. 2 - prezentacja numeru

str. 3 - Nowiny - nie nowiny, nie tylko z Lemkowyny - z życia łemkowskiego/rusińskiego kręgu

kulturowego

str. 4 - Z dostępnej prasy, z komentarzem i bez wycinki z prasy

str. 6 - Spotkanie wigilijne w Ruskiej Bursie (Demko)

str. 7 - Jubileusze (red.) - jubileusze działaczy Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach

str. 8 - Aniołowie śpiewają w Ruskiej Bursie (Monika Tylawska) - reportaż z przeglądu

kolędników

str. 9 - Hańba na trzy zimy (Petro Medwid') - komentarz do powyższego tematu

str. 11 - Jubileusze. Na mnogie i dobre lata, Maestro! (Natalia Małecka) - słowo na jubileusz  

Jarosława Trochanowskiego

str. 12 - Trzy pokolenia (Bogdan Gambal) - reportaż z VIII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą

Łemkowską - Przemków 2014

str. 15 - Jubileusze. Petro Basałyga skończy) 60 lat (dt) - życzenia urodzinowe

str. 16  - Literacka Nagroda A. Duchnowycza (Karpato-Rusińskie Centrum Naukowe)

 - Jubileusze. Jubileusz Pawła Roberta Magocsi (pt) 

str. 17 - prezentacja strony z książki P.R. Magocsi Naród znikąd

str. 18 - Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. (...) - prezentacja z okazy 10-lecia. w języku

   łemkowskim,

str. 24 - Paul Robert Magocsi Naród znikąd:

- Adam Barna. Teodor Gocz, Łemkowie w walce o własną i niekoniecznie własną wolność

- Milan Pilip. Rusyńska narodna simbolika

- Ihor Duda. Lemkiwskij humor

- Roman Perih, Nemerknuczi perlynky. Lemkiwsky prypowidky

- Lemkiwskij ricznyk 2014 (pt) - omówienie nowych wydań

str. 24 - O Otrzęsinach i innych nowinach (Marta Watral) - /Krakiwskij Bursak/

str. 26-27 - Prawo przyrody (Nestor Repeła) - wiersz: