Łemkowie śpiewają "Mnohaja lita" Marszałkowi Piłsudskiemu.

Na Łemkowszczyźnie nastrój prorządowy. Wszystkie wiece, zwoływane najczęściej samorzutnie lub na prośbę mieszkańców uchwalają głosować jedynie na "jedynkę" 19-go b. m. w Żegiestowie, gdzie referował prof. Puchała, po okrzyku na cześć Marszałka Piłsudskiego odśpiewał 300 osób liczący tłum "Mnohaja lita". 14-go bm. odbył się wiec w Zubrzyku (100 osób], 19-go bm. w Miliku [250 osób] i Andrzejówce [80 osób]. Referowali p. Tymerski i Kulig. "Mnohaja lita" na cześć Rządu brzmi po całej Łemkowszczyźnie.

Źródło: Głos Podhala z dnia 26 października 1930, nr 44

Tytuł: Łemkowie śpiewają "Mnohaja lita" Marszałkowi Piłsudskiemu.

Czasopismo: Głos Podhala

26 października 1930