Dom parafialny wyświęcony

Dom parafialny wyświęcony / Anna Rydzanicz.- Przegląd Prawosławny, 2007, nr 6

Legnicka parafia, licząca pięciuset wiernych, należy do największych w diecezji. W niedzielę 22 kwietnia arcybiskup Jeremiasz wyświęcił dom tej parafii. „Jak nie buduje domu Pan, darmo trudzą się budowniczowie” – przytaczał władyka podczas uroczystości słowa psalmu. O. Eugeniusz Bójko, proboszcz legnickiej parafii, przymierzał się z parafianami do budowy domu od 1996 roku. – Pozwolenie dostaliśmy dopiero trzy lata później – mówi o. Lubomir Worhacz, proboszcz od 1997 r.

   Plac obok cerkwi przy ulicy Jaworzyńskiej władze miasta przyznały za symboliczną złotówkę, pod warunkiem rozebrania na własny koszt dwóch starych budynków. W jednym z nich odbywały się lekcje religii i spotkania parafialne.
   Budowę rozpoczęto w maju 2000 roku, systemem gospodarczym, przy ogromnym zaangażowaniu wiernych. Wybrano projekt inż. Juliusza Sobeckiego z Lubina, przewidujący część użytkową i gospodarczą domu, aby w przyszłości odciążyć parafię od wysokich kosztów utrzymania.
   Przedsięwzięcie nadzorowali społecznie inspektor Stefan Kosowski oraz kierownik budowy Oleg Rydzanicz. Trzeba było zapłacić jedynie za prace specjalistyczne – instalację centralnego ogrzewania, gazową oraz montaż okien.
   Od strony świątyni budynek ma dwa wejścia – parafialne i usługowe. W części parafialnej mieszczą się mieszkania proboszcza i wikarego, kancelaria, sala katechetyczna, pokój gościnny, sala na pięćdziesiąt osób z małą sceną i aneksem kuchennym.
   Do zagospodarowania pozostaje duży strych. W przyszłości ma powstać tam biblioteka. Lokale usługowe zostały wynajęte firmom prywatnym.
   Dom kosztował 700 tysięcy złotych. Rozpoczynając przedsięwzięcie dysponowano zaledwie dziesięcioma procentami tej sumy. 160 tysięcy ofiarowały firmy i instytucje, a reszta to darowizny parafian.
   Dużym wsparciem były dotacje kancelarii arcybiskupa wrocławsko-szczecińskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, niemieckiej fundacji katolickiej „Renovabis”, Zarządu Głównego KGHM „Miedź” oraz wielu innych instytucji.
   Poświęcenie obiektu stało się okazją do wręczenia orderów św. Marii Magdaleny III stopnia oraz wyróżnień. Odznaczono zasłużonego psalmistę i kronikarza parafii Adama Barnę, długoletnią dyrygentkę chóru Irenę Kozioł, Jana Dziadyka, Jana Szczypczyka, Jerzego i Jana Płaskoniów, Jana Kosowskiego.
   Zakończenie budowy oraz poświęcenie domu jest wielkim sukcesem legnickich parafian. Powstałą w 1948 roku parafię tworzą głównie Łemkowie i dawni mieszkańcy Chełmszczyzny, przybyli na ziemię legnicką w wyniku Akcji Wisła. Oddanie obiektu w 60. rocznicę tamtych wydarzeń jest też świadectwem wewnętrznej jedności parafii.
   
   Anna Rydzanicz
   fot. archiwum parafii
Przegląd Prawosławny 6(264) czerwiec 2007