Na żdyńskiej Watrze

Na zaproszenie Zjednoczenia Łemków na XXV Łemkowskej Watrze w Żdyni, w sobotę 21 lipca gościł z prywatną wizytą, wraz z żoną Kateryną i pięciorgiem dzieci, prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Przywitany chlebem i solą z najmłodszym synem Tarasem rozkołysał ufundowany przez Fundację Oświatową im. Iwana Krynickiego Dzwon Pokoju, symbol pojednania i przestrogi przed systemami totalitarnymi. Wcześniej poświęcenia dokonali duchowni grekokatoliccy z biskupem wrocławsko-gdańskim Włodzimierzem Juszczakiem.
   
   Najważniejszym zadaniem tegorocznej Watry było upamiętnienie 60. rocznicy Akcji Wisła. Pod pomnikiem ofiar Akcji Wisła arcybiskup przemysko-nowosądecki Adam w asyście prawosławnych duchownych odprawił panichidę. Chociaż watrę rozpalono w piątek, prezydent Ukrainy na scenie dokonał raz jeszcze uroczystego jej otwarcia i wręczył zasłużonym działaczom odznaczenia państwowe i wyróżnienia. Arcybiskupa Adama odznaczył Orderem Jarosława Mądrego V stopnia. Takie samo odznaczenie otrzymał Stefan Hładyk – przewodniczący Zjednoczenia Łemków.
   – Łemkowska Watra jest doskonałą okazją do budowania dobrego polsko-ukraińskiego partnerstwa – powiedział prezydent Juszczenko.
   „Nie powinniśmy zapominać o tych wydarzeniach z przeszłości, które niegdyś oddalały nas od siebie. Ale pragniemy te podziały przezwyciężyć, by razem iść ku przyszłości, ku wspólnej Europie” – słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego odczytała była szefowa kancelarii Elżbieta Jakubiak. W liście prezydent zapewniał, że państwo polskie mieszkającym w Polsce Ukraińcom i Łemkom stwarza jak najlepsze warunki do kultywowania własnej tradycji i chronienia tożsamości.
   W niedzielę w miejscowej cerkwi Opieki Matki Bożej arcybiskup Adam przewodniczył św. Liturgii. Szczególnie modlono się w intencji ofiar Akcji Wisła. Po Liturgii wierni udali się z procesją na cmentarz, aby po raz ostatni na mogile św. Maksyma Gorlickiego odprawić molebien.
   W dniach 20-22 lipca w Żdyni zaprezentowało się kilkadziesiąt zespołów z Ukrainy, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Węgier i Polski. Według organizatorów, w tegorocznym święcie kultury wzięło udział około ośmiu tysięcy uczestników.
   
   Anna Rydzanicz
   fot. archiwum Zjednoczenia Łemków