Niech zapłonie WATRA!

Jeśli zapytać by przechodnia o położenie Łemkowszczyzny, odpowiedzią zapewne będzie milczenie. Tym bardziej, jeżeli pytanie dotyczy jej rdzennych mieszkańców. Łemkowie mają swój własny język, bogatą tradycję, pieśni, legendy, strój. Zamieszkujący tereny Beskidu Niskiego, dla większości Polaków pozostają wciąż nieco „egzotycznymi” sąsiadami.

Raz do roku Łemkowie z całej Polski (nawet - świata) gromadzą się wokół jednego, międzynarodowego i największego łemkowskiego „ogniska”. Oddają hołd kulturze, która - poprzez akcje przesiedleńcze w okresie PRL’u - miała nie przetrwać próby czasu. Ogniskiem tym jest WATRA, zwana Świętem Kultury Łemkowskiej.

Tegoroczna WATRA, płonąć będzie po raz XVIII, w dniach między 23 a 25 Lipca. Odbędzie się - tradycyjnie - w Beskidzie Niskim, w Zdyni.

W programie koncertowym znalazło się ok. 50 zespołów i wykonawców polskich, ukraińskich, słowackich i serbskich. Będzie można posłuchać folkloru stylizowanego i autentycznego, muzyki współczesnej, a także obejrzeć dawne obrzędy łemkowskie. Program ułożony został w bloki tematyczne, m.in.: śpiewy i tańce karpackie, pieśni poetyckie, współczesna muzyka łemkowska w interpretacji artystów młodego pokolenia.

Podczas trwania WATRY odbywać się będą również liczne konkursy, wystawy i pokazy tradycyjnych rzemiosł łemkowskich.

Wspólnym mianownikiem tak szerokiego programu jest niezmiennie: kultura łemkowska.

Co wyróżni WATRĘ 2010 od pozostałych? W tym roku organizatorzy proponują cykl spotkań Sjesta poetycko-literacka i prezentację literatury o tematyce łemkowskiej. Odbędą się także spotkania z autorami, m.in. Andrzejem Stasiukiem.


Organizatorzy - nie zapominają o młodszych uczestnikach imprezy. Po raz trzeci odbędzie się Wartroczka, której program przewidziany jest dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Będzie coś dla ducha, ale i dla ciała. Po raz 16-ty odbędą się zawody sportowe Łemkowska Spartakiada, propagujące rekreację jako doskonały sposób na połączenie zabawy z aktywnym wypoczynkiem.

XXVIII Łemkowska Watra objęta została honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika.

Serdecznie zapraszamy!

Weronika Spyrka