Pod Kyczerą

Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Pod Kyczerą" to festiwal zespołów folklorystycznych z całego świata, organizowany przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera z Legnicy, który rokrocznie odbywa się nie tylko w mieście, ale i miejscowościach gminy Rudna oraz Sokołowsku koło Wałbrzycha. Współorganizatorami Spotkań są bowiem oprócz Legnickiego Centrum Kultury - Gmina Rudna i Towarzystwo Przyjaciół Sokołowska.

   Na pomysł imprezy wpadł w połowie lat dziewięćdziesiątych dyrektor Kyczery Jerzy Starzyński. Pierwsza edycja w 1996 roku nosiła nazwę Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Europa bez granic". Póki Legnica była stolicą województwa, festiwal odbywał się co dwa lata. Nowy podział administracyjny zmienił politykę dzielenia pieniędzy przeznaczonych na kulturę. Wtedy nazwę imprezy zmieniono na Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Pod Kyczerą". W Legnicy zaczęły gościć zespoły spoza Europy, a imprezę organizowano co roku.
   Tegoroczne VII Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych odbyły się w dniach 2- 11 lipca. Na zaproszenie organizatorów do Legnicy przyjechały zespoły mniejszości narodowych z Meksyku, Hiszpanii, Włoch, Mongolii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Rosji i Ukrainy. Po raz pierwszy w Spotkaniach wzięły udział zespoły z Afryki - Freetong Players International z Sierra Leone i Akrowa z Togo.
   - Są wartości, których nie da się zmierzyć ilością prezentacji, frekwencją na koncertach, ani liczbą publikacji prasowych. To nasz stosunek do inności i drugiego człowieka nie tylko poprzez pryzmat koloru jego skóry, narodowości, wyznania, pozycji społecznej czy ekonomicznej. Dostrzeżmy w nim bliźniego, bogatego swoją innością, podajmy mu naszą przyjazną dłoń - powiedział Jerzy Starzyński.
   Potwierdzeniem tych słów może być udział w festiwalu wielonarodowościowego zespołu Bascarsija z Bośni i Hercegowiny. Swoją nazwę zawdzięcza on jednej z dzielnic Sarajewa, gdzie powstał tuż po wojnie na Bałkanach. W skład zespołu wchodzą Bośniacy, Chorwaci i Serbowie - muzułmanie, katolicy i prawosławni. Repertuarem nawiązują do chlubnych wieloetnicznych tradycji Sarajewa.

   - Można tak jak Kyczera kultywować swoje tradycje i świetnie przy tym promować miasto w świecie - uznał otwierając koncert inauguracyjny na legnickim rynku prezydent miasta Tadeusz Krzakowski, bo spotkania Pod Kyczerą to jedyna w Legnicy impreza o charakterze międzynarodowym.
   W trakcie festiwalu wystąpiło ponad 400 artystów z 15 zespołów, odbyło się 30 koncertów. Kończący międzynarodowe święto folkloru koncert galowy w muszli koncertowej parku miejskim zgromadził ponad trzy tysiące widzów.
   - Jako Łemkowie możemy być dumni z imprezy - podsumował Jerzy Starzyński.
   I rzeczywiście, gdyby nie on i jemu podobni, pewnie w Legnicy o kulturze Basków, Osetyjczyków (zespół z Oseti na fotografiach), Meksykanów czy mieszkańców Afryki wiedzielibyśmy o wiele mniej.

Tekst i zdjęcia: Anna Rydzanicz

Przegląd Prawosławny nr 8 (sierpień 2004)