Smerekowiec w latach 1914-1915


Dziękuję Panu KommR Dr. h.c. Otto Peter Lang za udostępnienie zdjęć.