Łemkowie w XXI wieku w Polsce

W dniu 16 marca 2012 r. o godz. 18 do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy al. Na Skarpie 27 na prelekcję dr Ołeny Duć-Fajfer pt. „Łemkowie w XXI wieku w Polsce”. O działalności stowarzyszenia „Ruska Bursa”, o szkolnictwie łemkowskim i kodyfikacji języka łemkowskiego, oraz o rozwoju kultury łemkowskiej i współczesnych relacjach między Polakami i Łemkami opowie łemkowska działaczka społeczna, poetka, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Pani Ołena Duć-Fajfer jest przewodniczącą Rady Fundacji Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika”, członkinią zarządu Stowarzyszenia „Ruska Bursa”, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków i kolegium redakcyjnego czasopisma „Besida”. Jest też założycielką kierunku filologii łemkowskiej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz autorką wielu opracowań naukowych o tematyce łemkowskiej, w tym rozprawy doktorskiej o „Literaturze łemkowskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX w.” więcej informacji na www.karpaccy.pl