Wysowa na Starej Fotografii

Wystawa "Wysowa na Starej Fotografii"
Miejsce: Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, Gorlice pl. Dworzysko 5

Termin: 14 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r.

Opis: Stare fotografie przedstawiające codzienne życie Wysowej, dni świąteczne i codzienne z okresu od roku 

         1935 zebrane od mieszkańców przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej ''Rodzina".

 

Wysowa na Starej Fotografii
Loading