Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

XXXII Łemkowska Watra na Obczyźnie Michałów

XXXII Лемківска Ватра на Чужыні - Михалів 2012

3-4 sierpnia 2012 

WATRA to ognisko - płomień, które w Michałowie tradycyjnie rozpala najstarszy mieszkaniec wsi. Ogień na Watrze płonie przez cały, czas jej trwania, tj. od rozpalenia aż do zakończenia święta.

PROGRAM XXXII ŁEMKOWSKIEJ WATRY NA OBCZYŹNIE W MICHAŁOWIE

Piątek 03.08.2012

19.00 – Złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym rocznicę Akcji Wisła, hymn w wykonaniu chóru „Zoria” (Polska)
19.20 – Oficjalne rozpoczęcie inprezy, powitanie gości i rozpalenie i Watry
19.30 – Występ zespołu „Lastiwoczka” (Polska)
20.15 – Występ zespołu „Podolanki” (Polska)
20.35 – Występ zespołu„Kyczera” (Polska)
21.10 – Prezentacja multimedialna z okazji Rocznicy 65-lecia akcji „Wisła” oraz trailer filmu „Akcji Wisła cz. II”
21.30 – Uroczystość wręczenia nagród im. Epifana Drowniaka (Nikifora)
22.30 – Występ zespołu „Lemon” (Polska)
00.00 – Występ zespołu „Buraky” (Polska) - zabawa taneczna
01.30 – Występ zespołu „Chudoba” (Polska) - zabawa taneczna
03.30 – Zakończenie programu

Sobota 04.08.2012

12.00 - Rozpoczęcie programu
12.05 - Występ zespołu „Diura Kis” (Serbia)
12.35 - Występ zespołu „Barwinok” (Słowacja)
13.05 - Występ zespołu „Teroczka” (Polska)
13.30 - Konkurs dziecięcy
14.00 - Występ zespołu „Lastiwczata” (Polska)
14.30 - Występ zespołu „Sobinianie” (Polska)
14.50 - Występ chóru „Zoria” (Polska)
15.10 - Promocja wydawnictw książkowych
15.30 - Występ zespołu „Diura Kis” (Serbia)
17.00 - Przerwa w programie
18.15 - Występ zespołu „Barwinok” (Słowacja)
19.15 - Występ zespołu „Burian” (Polska)
20.40 - Projekcja filmu krótkometrażowego „Był jem heł” oraz trailer filmu „ Akcja Wisła cz. II”
21.00 - Występ zespołu „Neozbiljni pesymisti” (Serbia)
22.15 - Występ zespołu „Dollars brothers” (Polska)
23.45 - Występ zespołu „Nadija” (Polska) – zabawa taneczna
03.00 - Dalsza część zabawy przy muzyce odtwarzanej
04.00 - Zakończenie programu

Strona organizatora

www.stowarzyszenielemkow.pl


WATRA to ognisko - płomień, które w Michałowie tradycyjnie rozpala najstarszy mieszkaniec wsi. Ogień na Watrze płonie przez cały, czas jej trwania, tj. od rozpalenia aż do zakończenia święta.

 

1979 roku, przez pierwsze trzy lata, garstka młodzieży organizowała w Michałowie tzw. "Ogniska", które od 1983 roku nazwano Łemkowską Watrą, a następnie w 1990 roku przyjęło nazwę Łemkowską Watrą na Obczyźnie. i od tego momentu organizacją Watry zajęło się Stowarzyszenie Łemków.

Na obczyźnie, dlatego że nie jest to miejsce w rodzinnych stronach - Karpatach, nie jest na ziemi przodków i ojców, lecz jest to miejsce obce naszej społeczności.

W 1947 roku, bezprawnie i pod przymusem w ciągu dwóch godzin każda łemkowska rodzina własnym transportem , musiała opuścić rodzinny dom, całe gospodarstwo oraz większość dobytku. Łemkowie zostali osiedleni w wielkim rozproszeniu po kilka rodzin we wsiach na ówczesnych Ziemiach Odzyskanych.

Tęsknota za rodzinnymi stronami i urokami Beskidu Niskiego doprowadziły do spontaniczego organizowania teraźniejszej "Watry", celem ratowania i zachowania tożsamości narodowej Łemków. Teraz na to świeto zjeżdża się młodzież i starsi, aby choć raz w roku spotkać się na krótko ze znajomymi, rodziną i sąsiadami i przypomnieć sobie tu wśród michałowskich lasów swoje obyczaje, śpiew i kulturę przodków.

Tekst pochodzi ze strony www.stowarzyszenielemkow.pl

Artykuły


Cerkiew w Michałowie