910-літя?

      Видочний на знимці крест (або тото што з нього остало – єст гурваний над найнижшым раменом) лежыт (а принайменьше пару місяци назад лежав) в куті цмонтеря в Чорнім. На дільній погрубленій части можна ищы прочытати дату: 1898. Наголовок сугеруючий звязок з Крещыньом Руси то лем гіпотеза. Непотверджена фактами асоцяція. Подібний крест стоіт хоцбы в Регетові Выжнім. Тамтот єст з 1938 рока – на памят 950-літя (988-1938). Такых памятників эст на цілій Лемківщыні дуже. Але 910-літя? Рівні добрі міг быти поставлений з нагоды дакого важного дла села выдаріня або річниці (будова церкви, епідемія и так дальше).
        Може выясніня даст ся найти пару кільометри дале – в Радоцині. Рік пізнійше (в 1899 році) поставлено там крест на памятку знесіня паньщыны. Быти може, єст то ефект спілзавідництва сусідніх сіл. Чорняне поставили свій крест на 50-літя того выдаріня (1848 в часі Весны Народів), а Радоциняне, жебы не были гіршы, за рік?
        Але то лем наступна гіпотеза. Як было направду - не знам.

Михал Вірхняньскій, Наше слово № 13, 26 березня 2006 року