Новая радіст світу ся зявила

лемківска коляда

Męski Kameralny Chór Cerkiewny KLIROS został powołany do życia we wrześniu 2010 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Paisjusza Biskupa Gorlickiego. Działa pod auspicjami Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis" w Gorlicach. Jego dyrygentem jest lektor Jarosław Grycz. Z racji swej krótkiej działalności dopiero zaczyna się rozwijać. MKChC KLIROS swym śpiewem pragnie przede wszystkim kultywować i rozwijać tradycje śpiewacze na terenach łemkowszczyzny. Chór uczestniczył w wielu uroczystych nabożeństwach na terenie Dekanatu Nowosądeckiego, a także uświetnia swoimi występami spotkania okolicznościowe, różnego rodzaju wystawy i prelekcje. Chór KLIROS brał udział w koncertach kolęd w Krynicy-Zdroju, Rzeszowie i Gorlicach,a także w Przeglądzie Kolęd w Krompachach na Słowacji. W maju 2011 roku brał udział w Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w soborze św.Trójcy w Hajnówce. W dniach 21-22 października w Kętach, koło Bielska-Białej, chór brał udział w przesłuchaniach XIV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo". W kategorii chórów na tymże Festiwalu chór KLIROS zajął II miejsce, oraz został wyróżniony nagrodą specjalną, ufundowaną przez dyrektora Domu Kultury w Kętach.

 

Członkowie zespołu:

Tenor I: Ks. Roman Dubec, Sławomir Kaniuk
Tenor II: Ks. Andrzej Grycz, Ks. Piotr Pupczyk
Baryton: Lektor Jarosław Grycz, Mikołaj Grycz
Bas: Andrzej Klinkowski, Piotr Trochanowski, Piotr Małecki
Dyrygent: Lektor Jarosław Grycz