Bałucianka

Bałucianka w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego...

Bałudzianka, wś, z przysiółkiem Wulką, pow. sanocki, o 7kil. od st. p. Rymanów, w par. rz. kat. Klimkówką. w pow. gr. kat. Deszno. Por. Bałucianka

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] 1880 s. 98


Bałucianka lub Bałudzianka,

1.) potok w obrębie gm. Zawadki rymanowskiej w Galicyi. Wypływa w północnej stronie tej gminy ze stromych wzgórz Baskidu lesistego, mianowicie pasma ciągnącego się w południowo-wschodnim kierunku od Dukli, w którym najwyższy szczyt Cergowa góra dochodzi do 718 m. npm. Płynie wązką dolinką na południe i we wsi Zawadką zwanej łączy się z prawego brzegu z potokiem Zawadką, uchodzącym do Jasiołki.

 

2.) B., potok w obrębię gminy Bałudzianki w Gąlicyi, wypływa na zachodnim stoku bezleśngo wzgórzą Przymiarkami zwanego w północnej stronie tęjże gminy; płynie przez środek wsi na południe, opływając zachodnie stoki tegoż wzgórza, poczem tuż za wsią, zwraca się nagle na wschód i tworzy granicę między tą gminą a gminą Kamionką. Po półmilowym biegu uchodzi z lewego brzegu do Taboru, w dolnym biegu Morawą zwanego, dopływu Wisłoki. Br. G. 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] 1880 s. 97-98

Przymiarki, wzgórze wznes. 640 mt., w obrębie gm. Bałucianka, pow. sanocki na granicy krośnieńskiego. Z pod wzgórza wypływa potok Iwanicki, dopływ Lubatówki i pot. Bałucianka, dopływ Wisłoka.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, 1889 s. 222

Bałucianka

W kręgu zaginionej sztuki