Bałucianka

Bałucianka w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego...

Bałudzianka, wś, z przysiółkiem Wulką, pow. sanocki, o 7kil. od st. p. Rymanów, w par. rz. kat. Klimkówką. w pow. gr. kat. Deszno. Por. Bałucianka

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] 1880 s. 98


Bałucianka lub Bałudzianka,

1.) potok w obrębie gm. Zawadki rymanowskiej w Galicyi. Wypływa w północnej stronie tej gminy ze stromych wzgórz Baskidu lesistego, mianowicie pasma ciągnącego się w południowo-wschodnim kierunku od Dukli, w którym najwyższy szczyt Cergowa góra dochodzi do 718 m. npm. Płynie wązką dolinką na południe i we wsi Zawadką zwanej łączy się z prawego brzegu z potokiem Zawadką, uchodzącym do Jasiołki.

 

2.) B., potok w obrębię gminy Bałudzianki w Gąlicyi, wypływa na zachodnim stoku bezleśngo wzgórzą Przymiarkami zwanego w północnej stronie tęjże gminy; płynie przez środek wsi na południe, opływając zachodnie stoki tegoż wzgórza, poczem tuż za wsią, zwraca się nagle na wschód i tworzy granicę między tą gminą a gminą Kamionką. Po półmilowym biegu uchodzi z lewego brzegu do Taboru, w dolnym biegu Morawą zwanego, dopływu Wisłoki. Br. G. 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, [Aa - Dereneczna] 1880 s. 97-98

Przymiarki, wzgórze wznes. 640 mt., w obrębie gm. Bałucianka, pow. sanocki na granicy krośnieńskiego. Z pod wzgórza wypływa potok Iwanicki, dopływ Lubatówki i pot. Bałucianka, dopływ Wisłoka.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10, 1889 s. 222

Bałucianka

W kręgu zaginionej sztukiGoogle Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.