Berest - Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej


                                               Berest
        Wieś, oddal. połud. od Grybowa 13¼ kilom, Paraf. gr. kat. w miejscu.
Dyec. ruska przemyska. Łacinnicy należą do par. Grybów.
        Cerkiew par. śś, Kosmy i Damiana, Patron: Cesarz.
        Budynek z r. 1842. (Schemat, łać.), Przywilej erekcyjny zginął w czasie konf.
barskiej. Przywileje na uposażenie probostwa jakoby z lat 1647 i 1662 wspomniane
w wizycie z r. 1780. (Schemat. ruski z r. 1879)
       Budynek drewniany.
       Reszty obrazów ruskich z XVII w. podobnych jak w wielu cerkwiach okolicy
(Łepk. noty ręk. 1851 r).
Źródło: Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 1, 1900 s. 101