Berest na zdjęciach Ivana Masleya

Ivan Masley (1893-1948) - Łemko urodzony w Bereście, w 1912 roku wyjechał do USA  mieszkał w Nowym Jorku. Zdjęcia zostały wykonane w trakcie dwóch podróży na Łemkowszczyznę w latach 1923 i 1938. Negatywy zdjęć przechowywane sa w Muzeum Łemkowskim im. Juliana Tarnowycza w Toronto.