Spis Powszechny 1921 rok - Berest


Budynki mieszkalne:
 93
Ludność: 522 (w tym mężczyzn: 248 i kobiet 274)
Wyznanie grecko-katolickie: 495
Wyznanie rzymsko-katolickie:  10
Wyznanie mojżeszowe:  17
Narodowość rusińska: 495
Narodowość polska:
   9
Narodowość żydowska:  17
Narodowość inna:
   1
Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 12, Województwo krakowskie. Śląsk Cieszyński / Warszawa 1925 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
Budynki mieszkalne:
 93
Ludność: 522 (w tym mężczyzn: 248 i kobiet 274)
Wyznanie grecko-katolickie: 495
Wyznanie rzymsko-katolickie:  10
Wyznanie mojżeszowe:  17
Narodowość rusińska: 495
Narodowość polska:
   9
Narodowość żydowska:  17
Narodowość inna:
   1
Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 12, Województwo krakowskie. Śląsk Cieszyński / Warszawa 1925 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.