Rok 1828

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1828


szematyzm diecezji przemyskiej 1828
Schematismus universi venerabilis cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis 1828

MOCHNACZKA Parochia Patron. Aug. Majestas
Parochus Joannes Czyrniański. Animae gr. Cath. 1216
Źródło: Schematismus Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis rok 1828 s. 77


Rok 1830

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1830
Rok 1831

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1831


Rok 1831


Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1843
Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1843

MOCHNACZKA Parochia. Eccl. Ad S. Mich. Arch.

Patronus Augustissima Majestas.

Parochus Joannes Czyrnianski nat. 1774, ord. 1801.

In Matre (Mochnaczka niżna) Num. Anim. Gr. C. 738.

- Filiali Mochnaczka wyżnia - 507. Summa 1245.

Schola Paroch. Adj. Theodor Szopejski.


Rok 1833

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Craeco Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1833
Rok 1840

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1840


MOCHNACZKA Parochia. Eccl. ad. S. Mich. Arch.

Patronus Augustissima Majestas.

Parochus Joannes Czyrnianski n. 1774. o. 1801.

In Matre (Mochnaczka niżna) N. A. G. C.  798

In Local. Mochnaczka wyżna - - - - - - - - 542

                                              Summa 1340

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini MDCCCXL // Premisliae : Impressum in Typographia Episcopali Rit. Graec. Cat. 1840,


Rok 1844

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1844


10. MOCHNACZKA.

Parochia. E. ad S. Mich. Arch.

Patronus Augustissima Majestas.

Parochus Joannes Czyrniański n. 1774. o. 1801.

In Matre Mochnaczka Niżna Num. A. G. C.       818.

In Local. Mochnaczka Wyżna  -  -  -  -  -  - - -  550.

                                                      Summa 1368.

Rok 1853

Schematismus Cleri Graeci Ritus Catholicorum Diecesis Premisliensis pro Anno 1853


Mochnaczka niżna (Мохначка нижня). Paroch.

Eccl ad Michael. Arch.

Patronus Augustissima Majestas.

Parochus Theodorus Mochnacki, n. 1796. o. 1821.

In Matre Numerus Animarum Gr. Cath. 755

In Local. Mochnaczka wyzna   -   -   -   515

                                          Summa  1270

Schematismus Cleri Graeci Ritus Catholicorum Diecesis Premisliensis pro Anno 1853 //  Premisliae : Typis Capituli rit. gr. cath. Premslensis.- s. 157


Rok 1905

Шематисмъ всего клира грецко-катлического епархій соєдиненыхъ Перемыской, Сам6орской и Саноцкои


Мохначка Нижиа, Церк, дер. св. Арх. Михаила, созд. 1846 водновлена 1900 р. Визита канон. въ р. 1569 черезъ Eп.. Iосифа Сембратовича.

Патронъ : Єro ц. к. Ап. Величесгво.

Парохъ: Пр. Дионизій Мохиацкій, р. 1856, рук. 1884, вд,

Въ матерн. ч. д. .   .   .   .   .   .   .  .   .  .   .   .   .    967

— мѣсц. Мохначка Выжна, вôдд. вôдъ мат. 3½ км.  623

                                                                 Всего  1590

зъ тоrо въ Америцѣ 539, а въ Уrорщин латинниковъ 41, жидовъ 42 душь.

Вѣнованє: всеrо поля въ Мохначцѣ нижной и выжной 162 мр, дровъ на опалъ 80½ метр., % вôдъ цѣнныхъ паперôвъ 108 к., дохôдъ зъ груытôвъ 164 к. 40 с. — Додатакъ зъ касы 938 к. 4 с., податку 62 к. 52 с.

Школа етат. яз. рус. о 2 сил. дѣтей 129. Платня дяка ислытов. 200 к. и д. ц. Cклеnъ есть званый „Народная Таргавля"; есть читальня им. Мих. Качковского 24 членôвъ, каса иерковна и громалска. Брацтво церковне св. О. Николaя 207 членôвъ и Брацтво тверезостя чаехяче 297 чл., при самой плес6aніи вôдновл. и 6лаг. 1897 р. каплиця Богоcлуже6на Рожд. Пресв. Богородицы. Повѣтъ Новый Сончь ; судъ, урядъ nодатковый Мушина, стація телеграфична Крыниця 6 км.; лочта Тыличь, 3 км. дo желѣзницѣ 12 км.

Źródło: Шематисмъ  всего клира грецко-катлического епархій  соєдиненыхъ Перемыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905


Rok 1936

Шематизм Греко-Католицкого Духовенства Апостолскої Адмiнiстрацiї Лемковщини 1936


Мохначка Нижна (Mochnaczka Niżna), с. Ц. д. св Арх. Михаiла зб. 1846, вiдн. 1923 i 1929. Богосл. д. капл. Рожд. Пр. Богород. зб. 1787 вiдн. 1897, 1928 i 1934. Ц. i капл. в добр. станi. Мiсц. Мохначка Вижна (Mochnaczka Wyżna) с. вiдд. 3км. Ч. д. гр. кат. 788 + 558 = 1346; Лат. 21; Iзр. 33. Парох: о. Емiлiян Венгринович, р. 1877, рк. 1914, iн. 1921. Завiд. декан., ж. Лат. парох: о. Володислав Ковальчик Тиличи. Патрон: Правительство. Право. патр. виконнуиє крак. Воєвiдство. Школи: 2 i 1 кл. з рускю мов. науч.  о 2 i 1 силах. Брацтво св. о. Николая. Чит. iм. Мих. Качковкого (1 + 1). Приватна крамниця + "Kółko Rolnicze". Прих. дiм дер. зб. 1864 о комн. i кухнi в середн. станi. Стайнi, стодоли дер. лихi. Шпихлiр дер. i керниця добрi. Огор. 23 а, 55 м²; поля 32 га, 98 а, 59 м²; лук 9 га, 74 а, 39 м²; лiса 3 га, 97 а, 83 м²; пасов. i неуж. 2 га, 62 а, 90 м² + поля 18 га, 72 а, 12 м²; лук 8 га, 46 а, 66 м²; лiса 12 га, 50 а, 64 м²; пасов. i неуж. 4 га, 58 а, 48 м². Серз. 82 м³ дерева на пни. Лiсов. пляуну нема. Мелiорацii не перев. Стар. Новий Санч (Nowy Sącz ) 35 км. Суд Мушина (Muszyna) 17 км. Почта, телєф., телєгр., желізн. Крцкиця-3дрій (Krynіса Zdrój) 6 i 12 км. Найбл. гр. кат. приходство в Тиличи (Tylicz) 5 км. Після мнінія о. Д-ра Івана Кржемєнєцкого істновала церков в Мохначці разом з прочими церквами ceл давного мушинского ключа на початку 17 стол. Промавляє за тим лєгaлiзoвaний дня 21. Х. 1812 р. на варовнім сандецкім замку відпис зложеной там через Тому Шaфpaнcкoгo в імени Мохнацкого унiятского пресвитера о. Георгія Чернянского, оригінальной, датованой в Кракові грамоти краківского епископа Мартина Шишковского з дня 16. VII. 1626 р. про ерехцію pycкoй парохіі у Мохначцi. З тексту грамоти виходить, щo ше перед єй виданєм істновало в Мохначці приходство, яке посідало лан rрунту на утриманє священика. З часом від якогось Гутника закупив для тохож Приходства другій лан Положеной між солтиством а rрунтом Гриця Гладия piлi мoxнaцкiй пресвитер о. Лука, якій звернувся пiсля сего до крак. еп. Мартина Шишховского яко властителя Мохначки з прошенєм о затвердженє той тpaнcaкцii. Епископ Шишковскій згадане купнo справді повисшою грамотою затвердив і признав мохнацкому приходству посіданє обох тих ланiв з тим, що від новонаобyтого лaнy мaє оно до епископского скарбу в Мушині платити 6 польских золотих річного чиншу. Поза тим буде оно звільнене від всяких iнших податкоих тягарiв i повинностей. Сю ерекцiю затвердили опiсля слiдуючi краківскi епископи: Яков Задзiк датованою в Радлові грамотою з дня 30. І. 1637 р.; Андрей Тржебіцкій дат. в Мушині грамотою з дня 5. VІIІ. 1659; з Малахович Мaлaxoвскій грамотою з дня 13. ХІІ. 1681 р.; Казuмиp з Лубна Лубєнскiй грамотою з дня 27. VI. 1717 р. 3гаданий висше мохнацкій пресвитер о. Георгiй Чернянскій noмep на удар серця 1809 р. Від того часу дотепер мала Мохначка 19 душпастирів. В 1820 р. погоріли за о. Іоана Чернянского (1818-1851) приходскі. будинки в Мохначці, які відбудовано aж в 1868 р. за Тогд. місц. парохa о. Андрея Климка (1866-1874). 3а него перевiв кaнoнiчну візитацію napoxii Апостольскій Адміністратор Перем. Епархіі Назіязенскій Архіепископ Іосиф Сембратович а за тепер. пароха дня 19. ІX. 1927 р. епарх. візитатор о. Омелян Мартинович. В 1873 р. лютилася в парохіі холєра, на яку пoмepлo 94 людей. З 1626 р, походить старий дзвін в Мохначці ваги 300 кг. Метpики пpовадиться вiд 1784 р.

Źródło: Шематизм Греко-Католицкого Духовенства Апостолскої Адмiнiстрацiї Лемковщини 1936 s. 99-100