Szematyzm Greko-Katolickiego Duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny 1936


Вірхомля Вепика (в народ. мові: Вірховля) (Wierzchomla Wielka), с. Ц. д. св. Арх. Михаіла (праздник на св. Вмч. Варвари), зб. 1821, відн. 1906, в середнім стані. Місц.: Вірхомля Мала Wierzchomla Mała) с., відд. 3 км. Лімница (Łimnica), с., відд. 4 км. Пивнична (Piwniczna), с., відд. 5 км. Кокушк а (Kokuszka), с., відд. 6 км. Ч. д. гр. кат.  1748 + 377 = 2125; Лат. 2; Iзр. 22.
Парох: о. П апп Орест, ур. 1866; рк. 1892 інст. 1914; вд.
Сотрудник: о. Николай Ортинскій. Лат. парох: о. Iосиф Сквирут в Жегестові.
Патрон: Правительство. Право патронату виконує Краківске Воєвідство.
Школи: 3 і 1 кл., двояз. O 3 і 1 силі.
Прих. дім, мур. 1843, о 5 комн. і кухні, в добрім стані; стайня, стодола, шпихлір, дер., в середнім стані. Будов. площі 20 а, 17 м²; огор. 21 а, 28 м²; поля 21 га, 29 а, 23 м²; лук 7 га, 48 а, 54 м²; пасов. 15 га, 15 а, 0,6 м²; ліса 11 га, 59 а, 04 м²; неуж. 47 а, 62 м²: лісовий плян є.
Стар. Новий Санч (Nowy Sącz), 32 км. Суд Мушина (Muszyna), 20 км. Почта, телєфон,телєграф Пивнична (Piwniczna). 14 км. Желізниця Іосо. Найбл. гр. кат. приходство в Жегестові (Żegiestów) 4 км.
Грамотою з лня 3 жовтня 1595 призначив краківскій епископ князь Юрій кард. Радивил, один лан рілі на улержанє парохів в Вірхомлі Великой. Привилеї, річні побори парохії, звязані з посіданєм тої рілі та єї границі описані впротоколі з переведеной Iоаном Хризостомом Бернакевичем ґенеральной візитації з дня
29 жовтня 1780 р. В інвентари привилеїв мушинского ключа дібр з 1603 року
е вичислені і названі властителі солтиства в Вірхомлі Великой: Василь Болибріх Щавинскій, Михаiл Варка, Васько Угринскій і Стефан Дюба. З Вірхомлі Великой вийшов писатель о. Володимир Хиляк (Iеронім - аноніп), уродж. 15 червня 1845, помер 13 червня 1893, син місцевого парова о. Iгнатія Хиляка Евфрозини ур.
Парилович, автор численних писеиних праць, знаних i поза границями Галичини.
Метрики провадиться від 1784 р.

Źródło:Шематизм Греко-Католицкого Духовенства Апостолскої Адмiнiстрацiї Лемковщини 1936 c. 87-88

[Szematyzm Greko-Katolickiego Duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny 1936 s. 87-88]