Źródła mineralne w Królestwie Galicyi i na Bukowinie


Wirchomla, Wierchownia, wioska niedaleko miasteczka Piwnicznej, leży w bardzo głębokiej dolinie, z zachodu na wschód sie ciągnącej. Wody doliny Wierchowni, mówi Dr. Zeiszner w opisie geologicznym Szczawnicy i Szlachtowej, (Rocznik wydz. lek. w Uniw. Jagiel. 1840. T. III.), wiele zapewne wpływają na chorobę tu niezmiernie zagęszczona, z nabrzmiałości gruczołu tarczykowatego pochodzącą, "wolą albo wielkim gardłem zwaną. Część doliny niedaleko Popradu jest bardzo wilgotna, licznemi strumykami poprzerzynana, woda zaś sama za napój używana, miękka i niesmaczna. Ludzie w tej wsi mieszkający są jakby nabrzękli, i rzadko znaleźć osobę, któraby grubej szyi nie miała. Ich fizyczność w ścisłem jest związku z rozwijaniem się władz umysłowych; twarze bez żadnego wyrazu, jakby wpływem bezsenności nacechowane, są obrazem umysłu na wszystko obojętnego. Często spotykałem niedołężnych, dobrze słów niewymawiających, a nawet mówić nie umiejących, nie widziałem jednak właściwych kretynów. W wyższej części tej samej doliny, odmienny zupełnie przedstawia sie obraz: lud hoży, silny, wesoły i dowcipny. Tak więc pół mili przestrzeni uderzającą sprawia różnicę. Wiarygodni starcy zapewniali, iż skoro który z mieszkańców wyższej części doliny, przeniesie się do niższej, w kilku latach dostaje woli, co szczególniej na kobietach tam zamężnych spostrzegać się daje.
Źródło: Źródła mineralne w Królestwie Galicyi i na Bukowinie / Teodor Torosiewicz // 1849, s. 201


Write a comment

Comments: 0