Zapomniane obrazy. Łemkowszczyzna w fotografiach Johna Masleya z lat 1923 i 1938

The forgotten images Lemkovyna. In photographs John Mosley years 1923 and 1938

Autor:

 John Masley

Tytuł:

 Zapomniane obrazy.

 Łemkowszczyzna w fotografiach Johna Masleya z lat 1923 i 1938

Title: 

 The forgotten images.

 Lemkovyna. In photographs John Mosley years 1923 and 1938

Miejsce wydania:

 Legnica

 Wydawca:  Kyczera
 Rok wydania:  2019
 Ilość stron:  
Oprawa:  
Wymiary:  cm
ISBN:  
EAN:  
Język publikacji: polski
Forma: książka
 Temat: Łemkowszczyzna ; Lemkovyna ; John Masley ;
Zapomniane obrazy Masley
Zapomniane obrazy : Łemkowszczyzna w fotografiach Johna Masleya z lat 1923 i 1938

Najnowsza publikacja Kyczery - "Zapomniane obrazy : Łemkowszczyzna w fotografiach Johna Masleya z lat 1923 i 1938", dzięki której będziecie mogli przenieść się na Łemkowszczyznę uwiecznioną przez Johna Masleya. Promocja książki odbędzie się w czasie festiwalu "Świat Pod Kyczerą".

 

Найновша публікация Кычеры - "Забыти образы", вдякы котрoй будете моглы перенести ся на Лемковину утрвалену без Джона Маслея. Промоция кныжкы одбуде ся в часі фестівалю "Сьвіт під Кычером".

The forgotten images Lemkovyna
Zapomniane obrazy : "Łemkowszczyzna w fotografiach Johna Masleya z lat 1923 i 1938