Deň Rusínov v Prešove

Deň Rusínov v Prešove

Dátum akcie:
10. юн 2012 - 15:00 - 22:00
Miesto konania akcie:
centrum mesta Prešov

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU
v spolupráci s mestom Prešov
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ
na celoslovenské oslavy
DŇA RUSÍNOV
10. júna 2012 v Prešove
Chcete vidieť a počuť profesionálnych rusínskych
hercov, spevákov a tanečníkov? Tak príďte medzi nás!
Ponúkame možnosť nielen sa odreagovať, ale tiež
načerpať množstvo pozitívnej energie.
PROGRAM:
15:00 hod. Pietny akt pri pamätníku A. Duchnoviča
(Duchnovičovo námestie)
Moleben za Rusínov, exkluzívny hosť o. Peter Soroka, pravoslávny duchovný
a jeden z protagonistov medzinárodne oceneného dokumentárneho fi lmu
o Rusínoch - Osadné
15:40- 16:00 hod. Slávnostný rusínsky sprievod mestom Prešov
16:00 hod. GALAPROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA RUSÍNOV
(hlavná tribúna v centre mesta Prešov, Hlavná ulica)