XXV Łemkowska Watra w Ługach

24-25 lipca 2015

25 Łemkowska Watra odbyła się w dniach 24-25 lipca 2015 roku w miejscowości Ługi w województwie lubuskim, powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Dobiegniew.


Zapraszamy Was na XXV Łemkowską Watrę w Ługach! Już od ćwierćwiecza rozpalamy watrę (łem. ognisko), aby się spotkać, wspólnie śpiewać, tańczyć i weselić przy tradycyjnej łemkowskiej muzyce i nie tylko :)


Zgodnie ze zwyczajem w piątek (25.07.2015) scenę opanują młode, energiczne zespoły, zagrają dla Was m.in. NADIJA, CoolBABA, THE UKRAINIAN FOLK, a do zabawy przygrywać będzie DEMAJ.


Po pełnym wrażeń piątku zbierajcie siły, nie może Was zabraknąć w sobotę!


Podczas oficjalnego otwarcia Watry (25.07.2015) zaprezentuje się niemiecka orkiestra Spielmannszug TuS Esingen Tornesch. Swój taneczno-śpiewaczy program przedstawi ŁASTIWOCZKA z Przemkowa, wystąpi też najmłodsza muzyczna grupa LEMKO TOWER JUNIOR. Zza zachodniej granicy przybędzie tradycyjny zespół HORYCWIT, a ze wschodu lwowski zespół instrumentalny ROCKOKO. Nie zabraknie również gospodarzy Watry w Ługach - grupy LEMKO TOWER, a zabawę zagra WODOHRAJ.


Watra wróciła na swoje dawne miejsce, plac festiwalu odremontowano. Będą dostępne łazienki z prysznicami, a nawet parking z możliwością podłączenia przyczepy do prądu.


Prócz koncertów czeka na Was morze (a może jezioro?) atrakcji! Można będzie popływać kajakami! 

Dzieci będzie zabawiał Chowaniec ze strony www.lemkoland.com, który przygotował dla najmłodszych gry i konkursy.

Żeby dorosłym nie było smutno, dla nich też będzie konkurs. W ubiegłym roku bawiliśmy się przy łemkowskiej Familiadzie. Teraz mamy niespodziankę :) Zbierzcie rodziny i zgłaszajcie się do nas podczas trwania Watry!


O wszystkich aktualnościach będziemy Was informować.


Ługi czekają na Was!


ХXV Лемківска ватра в Лугах 2015

24-25 липця 2015

XXV Лемківска Ватра в Лугах 2015
XXV Лемківска Ватра в Лугах 2015
Watra w Ługach 2015
Watra w Ługach 2015

Просиме Вас на XXV Лемківску Ватру в Лугах 2015

Просиме Вас на XXV Лемківску Ватру в Лугах! Уж чверт столітя розпаляме ватру, штобы ся стрітити, разом посьпівати, погуляти і веселити при традицийній лемківскій музыці і не лем :)


Згідні зо звычайом, в пятницю (24.07.2015) ватряну сцену опануют молоды, енергійны ансамблі, заграют для Вас м.ін.: НАДІЯ, CoolБАБА, THE UKRAINIAN FOLK, а до забавы пригравати буде ДЕМАЙ.


По полній вражень пятници зберайте силы, не може Вас бракнути і в суботу!


Під час офіціального отвертя Ватры (25.07.2015) запрезентує ся німецка оркєстра Spielmannszug TuS Esingen Tornesch. Свій танцювально-сьпівучий програм вкаже ЛАСТІВОЧКА з Пшемкова, выступит тіж наймолодша група музычна LEMKO TOWER JUNIOR. Зза західньой границі приіхат традицийний ансамбль ГОРИЦВІТ, а зо сходу львівскій інструментальний ансамбль ROCKОКО. Не забракне тіж ґаздів Ватры в Лугах - LEMKO TOWER. Забаву заграт ВОДОГРАЙ.


Ватра вернула на своє давне місце, пляц фестівалю одремонтувано. Доступны будут лазничкы з пришніцами, а навет паркінґ з можливостьом підлучыня причепкы до електрикы.


Крім концертів жде на Вас море (а може озеро?) атракций! Мож буде поплывати каяками.

Діти забавляти буде Хованец зо сторінкы www.lemkoland.com, котрий зрыхтувал для наймолодшых гры і конкурсы. 

Штобы дорослым не было смутно, для них тіж будеме мати конкурс. Глоны бавили сме ся при лемківскій Фамелияді. Того рока маме несподіванку :) Зберайте ся родинами і зголашайте під час Ватры!


О вшыткых новинках будеме Вас інформувати.


Луги ждут Вас!Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.