XXXII Łemkowska Watra

Żdynia, 18-20 lipca 2014Program ХХХІI Łemkowskiej Watry w Zdyni

Piątek, 18 lipca

 

12.00 - 13.30 Program dla dzieci, młodzieży, rodzin

 

- XX Łemkowska Spartakiada

- VII Watroczka (miejsce: Lemko-Street, початок: головна сцена)

- Tradycyjne konkursy Watry: przecinanie kłody, dojenie krowy,    

   siłowanie na rękę)

 

14.00 Uroczyste rozpalenie ХХХІІ Lemkiwskoj Watry

 

14.15 Koncert zespołów dziecięcych i młodzieżowych

 

 • “Ruczaj” – zespół dziecięco-młodzieżowy działający przy MDK w Gorlicach (Polska)
 • «Horycwit» - zespół taneczny IV LO z ukraińskim językiem nauczania im. B.I. Antonycza w Legnicy (Polska)
 • «Lemczatko» - łemkowski dziecięcy zespół folklorystyczny z Kałusza (Ukraina)
 • «Rosa» - łemkowski zespół wokalny z Uścia Gorlickiego (Polska)

 

15.30 Dziecięcy konkurs śpiewu i recytacji

 

16.00 Koncert

 

 • «Jaworyna» - łemkowski zespół ludowy z Drohobycza (Ukraina)
 • Maria Maczoszkowa – śpiewaczka ludowa z Preszowa (Słowacja) przy akompaniamencie Igora Krety
 • «Studeńka» - łemkowski folklorystyczny zespół pieśni i tańca z Kałusza (Ukraina)
 • «Karpatianyn» - zespół pieśni i tańca z Peszowa (Słowacja)
 • Jarosława Dekaluk – śpiewaczka ludowa z Tarnopola (Ukraina)
 • “Roztokа” – łemkowski zespół ludowy z Rudnej (Polska)

18.00 Koncert w 200 rocznicę urodzin T. Szewczenki w wykonaniu gości

        z Reszowa, Słowacja (miejsce: Łemkowska chyża)

 

18.10 Koncert

 

 • «Dyki bdżoły» –  zespół wokalny IV LO z ukraińskim językiem nauczania im. B.I. Antonycza w Legnicy (Polska)
 • „Kyczera” – łemkowski zespół pieśni i tańca z Legnicy (Polska) – оbrzęd «Łemkowskie weczirky. Fedory»
 • “Wysokyj zamok” -  zespół instrumentalny ze Lwowa (Ukraina)

 

20.00. Pamięci bohaterów Majdanu oraz ofiar działań wojennych na

         wschodzie Ukrainy

 

 • «Krajka» - zespół wokalny przy ZSO nr 2 z ukraińskim językiem nauczania im. M.Szaszkewycza w Przemyślu (Polska)

 

20.30. Koncerty wieczorne

 

 • „Słowiany” – zespół folkowy z Krakowa (Polska)
 • „Trystawisim” – zespół rokowy z Użhorodu (Ukraina)
 • «The Wjo» - zespół rokowy z Kijowa (Ukraina)

 

Sobota, 19 lipca

 

10.30 Upamiętnienie ofiar „Akcji Wisła” w Miejscu Pamięci

 

11.00 Uroczyste przywitanie gości ХХХIІ Lemkiwskoj Watry

 

 • “Żurawli” – męski chór, dyrygent Jarosław Wójcik (Polska)
 • „Kyczera” – łemkowski zespół pieśni i tańca z Legnicy (Polska)
 • «Harnasie» - góralski zespół ludowy z Suchego (Polska)
 • “Zoria” – łemkowski zespół wokalny z Uścia Gorlickiego (Polska)
 • „Arkan” – zespół taneczny przy ZSO nr 2 z ukraińskim językiem nauczania im. M.Szaszkewycza w Przemyślu (Polska)
 • «Slowinky» - zespół folklorystyczny z Słowinek (Słowacja)
 • Zespół Domu Kultury w Ruskim Keresturze (Serbia)
 • Zespół wokalny z Chorwacji
 • “Studeńka” - łemkowski folklorystyczny zespół pieśni i tańca z Kałusza (Ukraina)

 

15.15 Koncert

 • «Horycwit» - zespół taneczny IV LO z ukraińskim językiem nauczania im. B.I. Antonycza w Legnicy (Polska)
 • «Halycki wizerunky» - zespół taneczny z Czortkowa (Ukraina)
 • «Slowinoczka»  - dziecięcy zespół folklorystyczny z Słowinek (Słowacja)
 • «Lemczatko» - łemkowski dziecięcy zespół folklorystyczny z Kałusza (Ukraina)
 • “Roztokа” – łemkowski zespół ludowy z Rudnej (Polska)
 • «Dyki bdżoły» –  zespół wokalny IV LO z ukraińskim językiem nauczania im. B.I. Antonycza w Legnicy (Polska)
 • „Kyczera” – łemkowski zespół pieśni i tańca z Legnicy (Polska)

 

17.00 Koncert chóru męskiego „Żurawli” w cerkwi greckokatolickiej w

        Gładyszowie

 

17.30 Konkurs «Mis Lemkowyny»

 

 • Sofija Fedyna – łemkowska śpiewaczka ze Lwowa (Ukraina)

 

19.30 Koncert wieczorny

 

 • „Lemko-Tower” – zespół folkowy ze Strzelec Krajeński (Polska)
 • „Nadija” – łemkowski zespół z Leszna Górnego (Polska)
 • „Los Colorados” – zespół rokowy z Tarnopola (Ukraina)

 

Nedziela, 20 lipca

 

13.00 Koncert

 

 • Sofija Fedyna – łemkowska śpiewaczka ze Lwowa (Ukraina)
 • «Halycki wizerunky» - zespół taneczny z Czortkowa (Ukraina)
 • Zespół Domu Kultury w Ruskim Keresturze (Serbia)
 • Natalia Enandes Milian z Kijowa (Ukraina)
 • Zespół wokalny z Chorwacji
 • Maria i Dawid Jurczyszyn – soliści z Reszowa (Słowacja)

 

14.45 Dziecięcy konkurs śpiewu i recytacji

 

15.15 Koncert

 

 • „Arkan” – zespół taneczny przy ZSO nr 2 z ukraińskim językiem nauczania im. M.Szaszkewycza w Przemyślu (Polska)
 • «Stebniczanka» - zespół wokalny ze Stebnika (Słowacja)
 • «Światkiwianky» - łemkowski zespół folklorystyczny ze Świątkowej Małej
 • «Lemkiwskyj perstenyk» - łemkowski dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny z Gładyszowa (Polska)
 • Maria Chomowa i Oksana Haromowa – solistki z Reszowa (Słowacja)
 • «Fajna Ferajna» - folkowy zespół wokalny ze Szprotawy (Polska)

 

18.00 Uroczyste zgaszenie ognia ХХХIІ Łemkowskiej Watry w Zdyni

Łemkowska Watra w ZdyniImprezy towarzyszące

 

ХХ Łemkowska Spartakiada

 

VII Watroczka

 

Prezentacje rzemiosła

 

Wystawy:

 

Wystawa malarstwa Stefana Telepa

 

Wystawa dokumentów z archiwum Zjednoczenia Łemków

 

Program „Sjesta poetycko-literacka i nie tylko”:

 

Piątek 14.00 do 20.00

 

14.00 – 14.45 Prezentacja niszowych wydawnictw publikujących książki o tematyce łemkowskiej. „Ruś Krosnieńska” - Sebastian Dubiel-Dmytryszyn spotkanie autorskie, moderator  Robert Bańkosz. 

15.30 – 16.30 “Działania Wojska Polskiego w południowo-wschodniej Polsce, w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego” – wykład popularnonaukowy dr. hab. Bohdana  Halczaka

17.15 – 18.15 „Na kresach Łemkowszczyzny. Odrzechowa - zapomniane dzieje” spotkanie autorskie z Damianem Nowakiem, prowadzi Robert Bańkosz

19.00 – 20.00 Z cyklu znani ludzie „Nikifor” spotkanie poświęcone życiu i twórczości wybitnego łemkowskiego malarza Epifaniusza Drowniaka – Jan Trzupek

 

Sobota

 

14.00 – 14.45 Wykład poświecony twórczości Nikifora  i urodzonej na Ukrainie amerykańskiej autorki filmów awangardowych Mayi Deren (Eleonory Derenkowskiej). Projekcja filmów May Deren, wykład Szymona Bojki nagrany podczas wykładów otwartych na ASP w Krakowie poprowadzi prof. Grzegorz Sztwiertnia

15.30 – 16.30 “Dzieje Łemków. Od średniowiecza do czasów współczesnych”  – prezentacja książki Bohdana Halczaka

17.15 – 18.15 “Tożsamość narodowa Łemków wobec rusinizmu”  - debata między Bohdanem Halczakiem i Grzegorzem Trochanowskim

19.00 – 20.00. ” Łemkowska wieża Eiffla” Spotkanie z ks. Arturem Grabanem, Oksaną Grabana oraz Danielem Horoszczakiem oraz Piotrem Krynickim poświęcone prężnej działalności Stowarzyszenie „Lemko Tower” oraz bezprecedensowej publikacji "Małego Księcia" w języku łemkowskim.
Програма ХХХІI Лемківской ватри в Ждини

П’ятниця, 18 липня

 

12.00 - 13.30 Програма для діти, молоді, родини

 

- XX Лемківска спартакіада

- VII Ватрочка (місце: Лемко-стріт, початок: головна сцена)

- традицийни ватряни конкурси: різаня дров, доїня корови, найміцнійша рука

 

14.00 Урочисте розпаліня ХХХІІ Лемківской ватри

 

14.15 Концерт дитячих і молодіжних ансамблів

 

 • “Ручай” – молодіжний ансамбль, який діє при МДК в Горлицях (Польща)
 • «Горицвіт» - танцювальний ансамбль Комплексу шкіл з українською мовою навчання ім. Б. І. Антонича з Лігниці (Польща)
 • «Лемчатко» - дитячий релігійно-фольклорний гурт з Калуша (Україна)
 • «Роса» - вокальний ансамбль з Устя Руского (Польща)

 

15.30  Дитячий конкурс рецитації і співу

 

16.00 Концерт

 

 • «Яворина» - лемківский хоровий колектив з Дрогобича (Україна)
 • Марія Мачошко народна співачка з Пряшова (Словаччина), акомпаніює Ігор Крета
 • “Студенька” – народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю з Калуша (Україна)
 • «Карпатянин» ансамбль пісьні і танця з Пряшова (Словаччина)
 • Ярослава Декалюк співачка народних україньских і лемківских пісен з Тернополя (Україна)
 • “Розтока” – лемківский народний ансамбль з Рудной (Польща)

 

18.00 Концерт, присвячений 200-літтю з Дня народження Т. Шевченка у виконанні гостей зі Словаччини (місце: Лемківска хижа)

 

18.10 Концерт

 

 • «Дикі бджоли» –  вокальний ансамбль Комплексу шкіл з українською мовою навчання ім. Б. І. Антонича з Лігниці (Польща)
 • „Кычера” лемківский ансамбль пісьні і танця з Лігниці (Польща) – обряд «Лемківскы вечіркы. Федоры»
 • “Високий замок” -  інструментальний ансамбль зо Львова (Україна)

 

20.00. Пам’яті героїв Небесної сотні та жертв воєнних дій на сході України

 

 • «Крайка» - вокальний ансамбль українського ліцею ім. М. Шашкевича з Перемишля (Польща)

 

20.30. Вечірні концерти.

 

 • „Cлов’яни” – фольк-гурт з Кракова (Польща)
 • „Триставісім” – рок-гурт з Ужгорода (Україна)
 • «The Вйо» - рок-гурт з Києва (Україна)

 

Субота, 19 липня

 

10.30 Вшануваня жертв акції "Вісла" в Місци пам’яти

 

11.00 Урочисте привитаня гости ХХХІІ Лемківской ватри

 

 • “Журавлі” – чоловічий хор, дириґент Ярослав Вуйцік (Польща)
 • «Кычера» - лемківский ансамбль пісні і танця з Лігниці (Польща)
 • «Гарнасє» - ґуральский народний ансамбль з Сухого (Польща)
 • “Зоря” – вокальний ансамбль з Устя Горлицкого (Польща)
 • „Аркан” – танцювальний ансамбль з Перемишля (Польща)
 • «Словінки» - фольклорний ансамбль зо Словінок (Словаччина)
 • Ансамбль Дому культури в Руским Керестурі (Сербія)
 • Вокальний ансамбль (Хорватія)
 • “Студенька” – народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю з Калуша (Україна)

 

15.15 Концерт

 

 • «Горицвіт» - танцювальний ансамбль Комплексу шкіл з українською мовою навчання ім. Б. І. Антонича з Лігниці (Польща)
 • «Галицькі візерунки» - танцювальний ансамбль з Чорткова (Україна)
 • «Словіночка»  - дитячий ансамбль зо Словінок (Словаччина)
 • «Лемчатко» - дитячий релігійно-фольклорний гурт з Калуша (Україна)
 • «Розтока» – лемківский народний ансамбль з Рудной (Польща)
 • «Дикі бджоли» – вокальний ансамбль Комплексу шкіл з українською мовою навчання ім. Б. І. Антонича з Лігниці (Польща)
 • «Кычера» - лемківский ансамбль пісні і танця з Лігниці (Польща)

17.00 Концерт чоловічого хору «Журавлі» в греко-католицкій церкві Вознесіння Господнього в Гладишові

 

17.30 Конкурс «Міс Лемковини»

 

Софія Федина – лемківска співачка зо Львова (Україна)

19.30 Концерт

 

 • „Лемко-тауер” – фольк-група зо Стшелєц Краєньских (Польща)
 • „Надія” – лемківский гурт з Лєшна Вижнього (Польща)
 • „Los Colorados” – рок-фольк-група з Тернополя (Україна)

 

Неділя, 21 липня

 

13.00 Концерт

 

 • Софія Федина – лемківска співачка зо Львова (Україна)
 • «Галицькі візерунки» - танцювальний ансамбль з Чорткова (Україна)
 • Ансамбль Дому культури в Руским Керестурі (Сербія)
 • Наталія Енандес Міліан з Києва (Україна)
 • Вокальний ансамбль (Хорватія)
 • Марія  і Давид Юрчишин – солісти з Ряшова (Словаччина)

 

14.45 Дитячий конкурс рецитації і співу

 

15.15 Концерт

 

 • «Аркан» - танцювальний ансамбль з Перемишля (Польща)
 • «Стебничанка» - вокальний ансамбль з  (Словаччина)
 • «Святків’янки» - фольклорний ансамбль зо Святковой Малой (Польща)
 • «Лемківский перстеник» - дитячий фольклорний ансамбль з Гладишова (Польща)
 • Марія Хомова і Оксана Гаромова – солістки з  Ряшова (Словаччина)
 • «Файна Ферайна» - фольковий вокальний ансамбль зо Шпротави (Польща)

 

18.00 Загашиня огня ХХХIІ Лемківской ватри в Ждини

Додаткови події

ХХ едиція Лемківской спартакіади

 

VII Ватрочка

 

Презентації ремесла

 

Вистави:

 

Вистава малярства Штефана Телепа

Вистава документів з архіву Об’єднання лемків

 

Програма „Поетично-літературной сієсти і не лем”:

 

П’ятниця 14.00 дo 20.00

 

14.00 – 14.45 Презентація рідких видавництв, яки публікуют книжки на лемківски теми. „Ruś Krosnieńska”  Себастян Дубєль-Дмитришин – авторскє спітканя, модератор Роберт Банькош.

 

15.30 – 16.30 “Działania Wojska Polskiego w południowo-wschodniej Polsce, w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego” – популярно-науковий виклад др габ. Богдана Гальчака

 

17.15 – 18.15 „Na kresach Łemkowszczyzny. Odrzechowa - zapomniane dzieje” – авторскє спітканя з Дам’яном Новаком, провадит Роберт Банькош

 

19.00 – 20.00 З циклю «Знани люде»: «Никифор» - спітканя, присвячене житю і творчости видатного лемківского маляря Епіфанія Дровняка – Ян Тшупек

 

Субота

 

14.00 – 14.45 Виклад про творчіст Никифора і американьской (вродженой в Україні) авторки аванґардових фільмів Маї Дерен (Елеонори Деренковской). Проєкція фільмів Маї Дерен, виклад Шимона Бойка, награний під час отвертих викладів в Академії мистецтв в Кракові, провадит Ґжеґож Штвєртня

 

15.30 – 16.30 “Dzieje Łemków. Od średniowiecza do czasów współczesnych”  –  презентація книжки Богдана Гальчака

 

17.15 – 18.15 “Національна тотожніст лемків а русинізм» - дебата Богдана Гальчака і Григорія Трохановского

 

19.00 – 20.00. ” Лемківска вежа Айфля” – спітканя з о. Артуром Грабаном, Оксаном Грабан, Данилом Горощаком і Петром Криницким, присвячене активній діяльности Стоваришиня «Лемко Тавер» і безпрецедентной публікації «Малого Прінца» лемківском мовом.


Wszystkie drogi prowadzą do Żdyni

 

Po raz 32 w dniach od 18 do 20 lipca 2014 roku zapłonie symboliczny ogień Łemkowskiej Watry, a Zdynia po raz kolejny stanie się miejscem tętniącym łemkowską kulturą. Każdego roku stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, starając się spełnić Wasze kulturalno-muzyczne oczekiwania. Dbamy o to, aby trzydniowy program imprezy ukazywał maksymalnie szeroki kontekst kulturowy naszej społeczności, a tym samym etniczne zróżnicowanie dawnych mieszkańców Karpat. Z drugiej jednak strony mamy świadomość, że  trudno jest pokazać wszystko kiedy ma się  tylko 72 godziny.

Na XXXII żdyńskiej scenie wystąpią między innymi:

 

- rodzimą kulturę łemkowską zaprezentują, m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Ruskyj Kerestur" z Serbii, Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna” ze Lwowa, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy, Zespół Pieśni i Tańca „Karpatianyn” z Preszowa, chór „Zoria” z Uścia Gorlickiego, zespół folklorystyczny „Studeńka” z Kałusza, zespół folklorystyczny "Roztoka" z Rudnej, zespół wokalny "Jaworyna" z Drohobycza, zespół obrzędowy "Słowinka" ze Sloviniek,

 

- w tym zespoły dziecięce, m.in: Zespół Pieśni i Tańca "Kozaky Podilla", „Łemkiwskyj Perstenyk” z Gładyszowa, „Ruczaj” z Małastowa, „Łemczatko” z Kałusza, "Hałycki wizerunky" z Czortkowa, "Słowinoczka" ze Sloviniek, chór „Rosa” z Uścia Gorlickiego,

 

- program Łemkowskiej Watry zaszczycą również: zespół Filharmonii Lwowskiej "Wysokyj Zamok", Zespół Pieśni i Tańca „Arkan” z Przemyśla, zespół taneczny „Horycwit” - IV LO w Legnicy, zespół wokalny „Krajka” z Przemyśla, zespół ludowy "Riasziwian" z Reszova,

 

- a także soliści i muzycy, m.in: Sofija Fedyna ze Lwowa, Ihor Kreta z Preszowa wraz z solistami, Jarosława Dykaluk z Tarnopola,

 

- w programie wieczornym wystąpią gwiazdy muzyki rock, folk ...: "Los Colorados" z Tarnopola, "The Vyo" z Kijowa, "Nadija" z Leszna Górnego, "Lemko-Tower" ze Strzelec Krajeńskich, "308" z Użhoroda, "Słowiany" z Krakowa,

 

- oraz sobotni zawsze oczekiwany Konkurs "Miss Łemkowyny"!

 

W programie spotkań autorskich przyjrzymy się:

 

Epifaniuszowi Drowniakowi – Nikiforowi – Jan Trzupek, Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia

 

„Ruś Krosnieńska” - Sebastiana Dubiela-Dmytryszyna

 

“Historia Łemków. Od średniowiecza do czasów współczesnych” oraz  “Działania Wojska Polskiego w południowo-wschodniej Polsce, w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego” - Bohdan Halczak

 

Panel socjologiczno-etnograficzny poświęcony kwestiom tożsamości Łemków

 

Ponadto imprezie towarzyszą:

 

XX. Łemkowska Spartakiada

 

Konkursy sprawnościowe

 

Konkurs "Miss Łemkowyny"

 

VII. Watroczka dla najmłodszych

 

akcje artystyczne i muzyczne na "Lemko-Street"

 

Konkurs dla młodych łemkowskich małżeństw "Moja Rodyna"

 

Zjazd absolwentów Liceum Ukraińskiego w Legnicy

 

Obchody rocznicowe i okolicznościowe

 

Tekst pochodzi ze strony organizatora Łemkowskiej Watry w Zdyni