Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno Domini MDCCCXXX

Schematyzm Cerkiewny Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej na rok 1830 zawiera spisy duchownych, dekanatów i parafii Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej.

Tytuł:

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae

Premisliensis pro Anno Domini MDCCCXXX

Miejsce wydania: Premisliae
 Wydawca: Impressum in Typographia Episcopali Rit. Graeci Cath.
 Rok wydania: 1830
 Ilość stron: 229
Język publikacji: Łaciński
Forma: Książka
 Temat: Łemkowszczyzna ;
Dostęp online: