Burze, nawałnice i pioruny : w pow. gorlickim

Czasopismo: Robotnik.- 1936 rok

 Tytuł: Burze, nawałnice i pioruny w pow. gorlickim
 Czasopismo: Robotnik : centralny organ P.P.S.
 Rok: 1936
 Numer: 241
 Dzień: 31 lipca 1936 roku
 Strona: 4
Język: polski
Typ: informacja prasowa
 Temat: Łemkowszczyzna ; Kwiatoń ; Uście Ruskie ; Skwirtne ; Klimkówka ;

Burze, nawałnice i pioruny w pow. gorlickim

W Skwirtnem i Kwiatoniu (pow. gorlicki) na Łemkowszczyźnie we wtorek w południe nastąpiło oberwanie chmury. Olbrzymie masy wody wystąpiły z brzegów, niszcząc pola uprawne w Skwirtnem, Kwiatoniu, Uście Ruskiem i Klimkówce. Nadto wody rzeki Zdyni uszkodziły tartaki w Skwirtnem, w Kwiatoniu oraz Uście Ruskiem. Z wodą popłynęło przeszło tysiąc metrów sześciennych drzewa i desek, znajdujących się koło tartaków. Poziom wody w rzece Ropie w czasie kilkugodzinnej powodzi podniósł się o 3 metry ponad stan normalny. W czasie burzy uderzył piorun w stodołę Jana Kostiwy w Kwiatoniu, powodując pożar. Szkody, wyrządzone przez powódź w dolinie rz. Ropy, są znaczne.

Informacja prasowa pochodzi z czasopisma Robotnik.- nr 241 z dnia 31 lipca 1936 roku, s. 4