Doły sanockie : Lud Ruski z okolic Sanoka

Czasopismo: Kuryer Literacko-Naukowy.- 1936 rok

 Tytuł: Doły sanockie : Lud Ruski z okolic Sanoka
Autor: Roman Reinfuss
 Czasopismo: Kurier Literacko-Naukowy
 Rok: 1936
 Numer: 41
 Dzień: 12 października 1936 roku
 Strona: VII-VIII (653-654)
Język: polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Uwagi:  Kuryer Literacko-Naukowy dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego

nr 284 z dnia 12 października 1936 roku

 Temat: Łemkowie ; Dolinianie ; Bojkowie ; Ziemia Sanocka ; Odrzechowa ; Mokra ;