Jeszcze o granicy łemkowsko-bojkowskiej / Jan Falkowski

Kurier Literacko-Naukowy.- 1936

Tytuł: Jeszcze o granicy łemkowsko-bojkowskiej
Autor: Jan Falkowski
Czasopismo: Kuryer Literacko-Naukowy
Rok: 1936
Numer: 10
Dzień: 9 marca 1936
Strona: X (154)
Temat: Łemkowie ; Łemkowszczyzna ; Bojkowie ; Bojkowszczyzna