Kwestia następcy administratora apostolskiego dla Łemkowszczyzny

Tytuł artykułu: Kwestia następcy administratora apostolskiego dla Łemkowszczyzny
Czasopismo: Gazeta Lwowska
Rok: 1936
Numer: 62
Dzień: 15 marca
Strona: 2
Temat: Bazyli Maściuch; Administracja Apostolska Łemkowszczyzny;