Na Łemkowszczyźnie / Jan Florczak

Kurjer Warszawski.- 1936

Tytuł: Na Łemkowszczyźnie...
Autor: Jan Florczak
Czasopismo: Kurjer Warszawski
Rok: 1936
Numer: 223
Dzień: 15 sierpnia 1936 roku
Strona: 15
Temat: Łemkowie ; Łemkowszczyzna ; Magura ; Rusini Karpaccy ; Małastów