Wśród Łemków : Na odpuście w Żegiestowie

Artykuł w czasopiśmie: Polonia.- 1936 rok

Autor:  (ja)
 Tytuł:  Wśród Łemków : Na odpuście w Żegiestowie
 Czasopismo:  Polonia
 Rok:  1936
 Numer:  4261
 Dzień:  25 sierpnia 1936 rok
 Strona:  4
Język:  polski
Typ:  artykuł w czasopiśmie
 Temat:  Żegiestów; Łemkowie; Łemkowszczyzna; Odpust w Żegiestowie;