Budowa autostrady Krynica - Muszyna // Chwila.- 1937


Budowa autostrady Krynica - Muszyna
Budowa autostrady Krynica - Muszyna // Chwila.- 1937

BUDOWA AUTOSTRADY KRYNICA - MUSZYNA.

NOWY SĄCZ, 23. 5. (Tel. wł. „Chwili"). Na czoło przeprowadzonych ostatnio na terenie pow.nowosądeckiego robót publicznych wysuwa się budowa autostrady, która połączy dwa najpiękniejsze uzdrowiska powiatu: Krynicę z Muszyną. Obecnie już buduje się nawierzchnię, tak że jeszcze w tym sezonie droga będzie otwarta. Nadto w dalszym ciągu prowadzone są roboty przy regulacji potoków górskich. Konieczność regulacji tych potoków uwydatniła się szczególnie podczas powodzi w r. 1934. Szereg potoków już uregulowano. Obecnie jako ostatnie rozpoczęto regulować potoki: Jaworzynę w Gołkowicach i Smolnik w Marcinkowicach.

Chwila : dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych.

Miejsce wydania: Lwów. Wydawca Spółka Wydawnicza „Chwila”.

Dziennik wydawany w latach 1919-1939. 

Opis na podstawie: "Chwila : wydanie poranne" nr 6527 z dnia 23 maja (niedziela) 1937 roku.