Magury 90 : informator krajoznawczy

Tytuł: Magury '90

Wydawca: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Rok wydania: 1990

Miejsce wydania: Warszawa

Ilość stron: 164 s.

Oprawa: miękka

Forma: książka drukowana

Wymiary:

ISBN: 83-85141-05-7

"Magury" - rocznik turystyczno-krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i otaczającym go Pogórzom. Pierwszy numer ukazał się z okazji VIII Rajdu w Beskidzie Niskim 1972 roku. Wcześniej od pierwszego rajdu w 1965 r. opracowywano informator "Beskid Niski". Początkowo wydawnictwo miało charakter typowego informatora rajdowego, zawierającego monografie krajoznawcze miejscowości na trasie wędrówki. Później stały się rocznikiem poruszającym tematykę historyczną, etnograficzną i krajoznawczą.


Dubne w końcu XVIII wieku - Tadeusz M. Trajdos

Osadnictwo na Łemkowszczyźnie - Tadeusz M. Trajdos

Drogi tożsamości Łemków - Tadeusz A. Olszański

Wiersze, Iwan J. Rusenko

Polak - Węgier dwa bratanki? - Marek Kalupa

Cerkwie łemkowskie w Polsce - Tadeusz M. Trajdos

Przymiarki - Mogiła - Kalwaria - Wojciech Krukar

Wyznaniowe dzisiaj Łemkowszczyzny - Anna Ostrowińska

Łem adzimka, ale swoja! - Petro Murianka

Z dni grozy w Gorlicach - Bronisław Świeykowski Wspomnienia

korespondenta wojennego - Ferenc Molnar

Wokół Folusza - Witold Fusek

Archiwa WOP o tragedii w Jasielu - Jarosław Kaczkowski

Wokół Tadeusza A. Olszańskiego i jego(?) spraw - Piotr Trochanowski

Deklaracja programowa Towarzystwa Karpackiego