Bibliografia Łemkowska za 2001 rok


Kardaś Piotr / Czy rosła tu puszcza? Czyli co zmieniło się na terenie Magurskiego Parku Narodowego w ostatnich 60 latach // Magury`01.- 2001 s. 128–142


Koźuk Andrij / Filaret Kolessa // Lemkivśkyj Kalendar. - (2001) s. 59


Dziubina Roman / Hory naszy, hory naszy, hory naszy Beskidy // Kurier Gorlicki. – 2001, nr 7, s. 1, 3


Dziubina Roman / Łemkowskie Jeruzalem // Kurier Gorlicki. – nr 2001, nr 7, s. 4


Dańko Ireneusz / Państwo sprzedało, państwo odkupuje // Gazeta Wyborcza Kraków. - 2001 nr 161 (12.VII) str. 4