Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Autor: Helena Duć-Fajfer

Tytuł: Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Wydawca: Polska Akademia Umiejętności

Rok wydania: 2001

Miejsce wydania: Kraków

Numer wydania: I

Seria: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej - Polska Akademia Umiejętności t. 7

Ilość stron: 414

Oprawa:

Forma: Książka drukowana

Wymiary: 23 cm

ISBN: 8388857371

EAN:


Spis treści:

WPROWADZENIE

I. KONTEKST HISTORYCZNy

 • Charakterystyka terytorialna, etnograficzna, etniczna, kulturowa i religijna Łemkowszczyzny (zarys historyczny)
 • Sytuacja kulturalna Łemkowszczyzny w drugiej połowie wieku XIX oraz na początku XX
 • Literatura łemkowska – zagadnienia metodologiczno-badawcze

II. GŁÓWNE ODMIANY I DZIAŁY PIŚMIENNICTWA ŁEMKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

 • Szkice historyczno-etnograficzne, opisy językoznawcze, korespondencje lokalne i inne prace wskazujące na dążność do sprecyzowania specyfiki własnej grupy
 • Literatura wspomnieniowo-pamiętnikarska
 • Literatura religijna
 • Poezja
 • Proza beletrystyczna
 • Dramat i inne formy sceniczne
 • Literatura satyryczna
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Literatura edukacyjna, dydaktyczno-oświatowa, eseistyka
 • Czasopiśmiennictwo łemkowskie

III. KONSEKWENCJE I KONTYNUACJE LITERACKIE

 • Podsumowanie rozwoju piśmiennictwa Łemków w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
 • Spojrzenie w przyszłość – literatura łemkowska okresu międzywojennego oraz współczesna twórczość literacka Łemków 

NOTY BIOGRAFICZNE OMAWIANYCH PISARZY

BIBLIOGRAFIA

INDEKS