Jaśliska. Dzieje miasteczka i okolic

Autor: Artur Bata

Tytuł: Jaśliska

Podtytuł: Dzieje miasteczka i okolic

Wydawca: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Krosno

Numer wydania: I

Ilość stron: 300

Oprawa: Twarda

Forma: Książka drukowana

Wymiary: 24,0 x 16,5 cm

ISBN: 978-83-63937-59-1

EAN: 9788363937591

Historia Jaślisk jest ciekawa i burzliwa, zawiera dramatyczne epizody, skłania do refleksji. Bezimienne, często zapomniane mogiły, cmentarze wojenne, przydrożne kapliczki i krzyże, rynek w Jaśliskach i inne zabytki są niemymi świadkami dziejów tej ziemi. To spuścizna naszych przodków, którą należy szanować i otaczać opieką. Nie zdegradowana przyroda, wspaniałe krajobrazy, bezkres Beskidu Niskiego, to nasze bogactwo, to szansa rozwoju. Jaśliska i wioski wokół nich położone, stanowią naszą Małą Ojczyznę. Wielu z nas ma poczucie dumy że jesteśmy stąd, tu żyjemy, tu pracujemy. Bez znajomości naszej historii nie zbudujemy pomyślnej teraźniejszości i przyszłości. Mam nadzieję że to opracowanie przyczyni się do lepszego poznania naszej historii, a tym samym umocni w nas przekonanie, że wspólne korzenie tworzą atmosferę wzajemnego zrozumienia. (fragment wstępu)


Spis treści:

Od wydawcy

Małe ojczyzny stanowią ważny zrąb naszej państwowości

Stan badań

Źródła

Środowisko naturalne

Wczasach przedhistorycznych

Rejon Jaśliskw X-XIII wieku

Lokacja Daliowej

Założenie miasta

Jaśliska w XV wieku

„Złote czasy” Jaślisk

Fortyfikacje miejskie

Rynek i zabudowa

Handel

Rzemiosło

Herb i insygnia miasta

Władze miasta

Stosunki społeczne

Czasy degradacji miasta

Jaśliska w latach rozbiorów

Lata międzywojenne

Żydzi w Jaśliskach

Z dziejów jaśliskiej oświaty

Z dziejów wsi w okolicach Jaślisk

 • Daliowa
 • Posada Jaśliska
 • Wola Niżna
 • Wola Wyżna
 • Rudawka Jaśliska
 • Jasiel
 • Lipowiec
 • Czeremcha
 • Szklary
 • Królik Polski i Wołoski
 • Kamionka
 • Zawadka Rymanowska
 • Polany Surowiczne
 • Surowica
 • Moszczaniec
 • Zyndranowa
 • Tylawa
 • Trzciana

Jaśliskie rodowody

 • Rodzina Bogdańskich
 • Marian z Jaślisk
 • Ks. Marcin Józef Nowakowski
 • Stanisław Hausner
 • Walenty Chłędowski
 • Kasper Gąsiorowski
 • Rodzina Puchalików
 • Stanisław Warchałowski
 • Józef Bukowczyk
 • Janusz Dalmata

Zabytki sztuki, pamiątki historyczne Jaślisk i okolic

Parafia rzymskokatolicka w Jaśliskach

Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Sercanek w Jaśliskach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach

Na pograniczu kultur

Zakończenie

Bibliografia

 • Archiwalia
 • Publikacje

Aneksy