Bałucianka : W kręgu zaginionej sztuki / Artur Bata.- Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2014.- 57 s.

Bieszczady : Przewodnik / Paweł Luboński.- Wydanie: 11.- BOSZ, 2014.- 278 s.

Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim / Piecuch Andrzej.- Gondwana, 2014.- 336 s.

Jaśliska : Dzieje miasteczka i okolic / Artur Bata.- Wydanie: I.- Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2014.- 300 s.

Nikifor : Malarstwo / Painting / Zbigniew Wolanin.- Wydanie: I.- Olszanica : Bosz, 2014, 64 s.

Zapomniane Bieszczady / Paweł Kusal.- Wydanie V ;poprawione i zmienione.- Krosno : Ruthenus, 2014.- 256 s.