Kyczerska Łemkowyna...

Kyczerska Łemkowyna

Autor: Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (red.)

Tytuł: Kyczerska Łemkowyna...

Podtytuł: Opowieść o Rusinach krośnieńskich

Wydawca: Oficyna Wydawnicza RuthenicArt

Rok wydania: 2014

Ilość stron: 254

Format: 13,0 x 20,0 cm 

ISBN: 978-83-935839-2-8

EAN: 9788393583928

Kyczerska Łemkowyna...

Dlaczego omawiana praca jest pozycją tak ważną i ze wszech miar godną uwagi? Nawet mieszkańcy Krosna, którzy nieźle znają dzieje miasta i regionu najczęściej nie mają po- jęcia o obecności w sąsiednich wioskach ludności o zupełnie innych tradycjach, języku, wreszcie odmiennym etnicznym pochodzeniu, których historię brutalnie przerwały polityczne decyzje podjęte na Kremlu u schyłku drugiej wojny światowej. Większość z nich nie wie, że aby zobaczyć obiekty sakralne, cmentarze czy inne zabytki architektury związane z katolicyzmem obrządku greckiego wcale nie trzeba jeździć do Beskidu Niskiego, Przemyśla czy Lwowa, ale wystarczy udać się na pieszą wędrówkę w kierunku Królewskiej Góry, która od północy dominuje nad miastem. Wiele można wówczas pojąć, lepiej zrozumieć, poznać, po prostu przeżyć. Książka uzmysłowi Czytelnikom jak wielkie jest bogactwo tej ziemi, która przez wieki postrzegana była niemal wyłącznie jako bastion polskości na pograniczu historycznej ziemi sandomierskiej oraz halickiej. Dopomoże w tym bogaty materiał ikonograficz- ny starannie dobrany i przygotowany przez Redaktora tomu.