Szkice Łabowskie

Szkice Łabowskie
Szkice Łabowskie

Tytuł: Szkice Łabowskie

Autor: Cempa Celina

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej

Drukarnia: NOVA SANDEC Roman Kałyniuk/Mariusz Kałyniuk Nowy Sącz

Data wydania: 2015

ISBN: 978-83-62550-67-8

Szkice Łabowskie to szkice kulturowo-historyczne

o przemijaniu pokoleń, o jednostkowej i zbiorowej

pamięci, o nas wszystkich w określonym czasie

i przestrzeni, o szybko zmieniającym się świecie

i wielkich przemianach, które niesie ze sobą wielka i mała Historia. Tak można w skrócie nazwać temat pojawiający się we wszystkich siedmiu artykułach

z historii gminy Łabowa. Są to opowieści o Polakach w czasach galicyjskich, o władzach gminnych

w okresie międzywojennym, o dawnych mieszkańcach, czasach II wojny światowej, m.in. Holokauście, robotach przymusowych na rzecz III Rzeszy, grabieży dzwonów, egzekucji w Młodowie. To opowieści o zwykłych ludziach i bohaterach. Kiedy odchodzą kolejne pokolenia, pozostaje pamięć i tylko ona nas ocali.

Autorka


Spis treści

 

Rozdział I

 

Polacy na terenie gminy Łabowa w czasach

austriackich 1772-1914

5

Rozdział II

 

Pokolenia odchodzą. Łabowianie na robotach

przymusowych na rzecz III Rzeszy

 59

Rozdział III

 

Podzwonne dla dzwonów 

111

Rozdział IV

 

Lustracja u Pana Wójta

119

Rozdział V

 

Historia jednej rodziny

153

Rozdział VI

 

Dla Polski zrobiłby wszystko. 70. rocznica śmierci Adama Matyjewicza

163

Rozdział VII

 

Kiedy pozostaje tylko pamięć

171

Od Autorki

207

Bibliografia

209

Spis fotografii i tabel

214

Wykaz skrótów

223

Słowniczek 

224