Besida (łemk. Бесіда)

BESIDA - dwumiesięcznik Stowarzyszenia Łemków wydawany od 1989 roku w Krynicy. Czasopismo przedstawia kulturę łemkowską w kontekście rusińskiego kręgu kulturowego. Większość artykułów publikowana jest w języku łemkowskim, lecz zdarzają się też teksty po polsku. Stałe działy "Besidy" to: Nowyny - ne nowyny ne łem z Łemkowyny (Nowiny - nie nowiny, nie tylko z Łemkowyny) - z życia łemkowskiego/rusińskiego kręgu kulturowego; Z prasy, z komentarzem i bez - informacje i fragmenty z różnych, przede wszystkim polskich, pism i gazet dotyczące spraw łemkowskich i rusińskich; Podworec Stowaryszynia Łemkiw - teksty dotyczące Stowarzyszenia Łemków, relacje z działalności kół stowarzyszenia, relacje z imprez, kongresów, dyskusje, plany, ogłoszenia; 30 stranic istorji - eseje historyczne i kulturoznawcze dotyczące spraw rusińskich i łemkowskich; Współczesna rusińska i łemkowska twórczość - utwory literackie i poetyckie, oryginalnie powstałe w języku łemkowskim i przekłady na mowę łemkowską z innych języków; Z wydawnyczoj połyczki (Z wydawniczej półki) - recenzje, notki o ukazujących się nowościach; Łemkiwska Łastiwoczka (Łemkowska Jaskółeczka) - dodatek dla dzieci i młodzieży.

Besida (łemk. Бесіда)

Rok założenia: 1989

Wydawca: Stowarzyszenie Łemków

Periodyczność: kwartalnik

Format: A4

Objętość: 16 s.

Rok 2015

Besida nr 1 (142)

marzec-kwiecień

2015

Besida Бесіда nr 1 2015
Besida nr 1 (142) rok 2015

Besida nr 2 (143)

marzec-kwiecień

2015

Besida Бесіда nr 2 2015
Besida nr 2 (143) rok 2015

Besida nr 3 (144)

maj-czerwiec

2015

Besida Бесіда nr 3 2015
Besida nr 3 (144) rok 2015

Besida nr 4 (145)

lipiec-sierpień

2015

Besida Бесіда nr 4 2015
Besida nr 4 (145) rok 2015

Besida nr 5 (146)

wrzesień-październik

2015

Besida Бесіда nr 5 2015
Besida nr 5 (146) rok 2015

Besida nr 6 (147)

listopad-grudzień

2015


Rok 2014

Besida nr 1 (136)

styczeń-luty

2014

Besida nr 2 (137)

marzec-kwiecień

2014

Besida nr 3 (138)

maj-czerwiec

2014

Besida nr 4 (139)

lipiec-sierpień

2014

Besida nr 5 (140)

wrzesień-październik

2014

Besida nr 6 (141)

listopad-grudzień

2014


Rok 2013

Besida nr 1 (130)

styczeń-luty

2013

Besida nr 2 (131)

marzec-kwiecień

2013

Besida nr 3 (132)

maj-czerwiec

2013

Besida nr 4 (133)

lipiec-sierpień

2013

Besida nr 5 (134)

wrzesień-październik

2013

Besida nr 6 (135)

listopad-grudzień

2013


Rok 2012

Besida nr 1 (124)

styczeń-luty

2012

Besida nr 2 (125)

marzec-kwiecień

2012

Besida nr 3 (126)

maj-czerwiec

2012

Besida nr 4 (127)

lipiec-sierpień

2012

Besida nr 5 (128)

wrzesień-październik

2012

Besida nr 6 (129)

listopad-grudzień

2012


Rok 2011

Besida nr 1 (118) 

styczeń-luty

2011

Besida nr 2 (119) 

marzec-kwiecień

2011

Besida nr 3 (120) 

maj-czerwiec

2011

Besida nr 4 (121) 

lipiec-sierpień

2011

Besida nr 5 (122) 

wrzesień-październik

2011

Besida nr 6 (123) 

listopad-grudzień

2011


Rok 2010

Besida nr 1 (112) 

styczeń-luty

2010

Besida nr 2 (113) 

marzec-kwiecień

2010

Besida nr 3 (114) 

maj-czerwiec

2010

Besida nr 4 (115) 

lipiec_sierpień

2010

Besida nr 5 (116) 

wrzesień-październik

2010

Besida nr 6 (117) 

listopad_grudzień

2010


Rok 2009

Besida nr 1 (106) 

styczeń-luty

2009

Besida nr 2 (107) 

marzec-kwiecień

2009

Besida nr 3 (108) 

maj-czerwiec

2009

Besida nr 4 (109) 

lipiec_sierpień

2009

Besida nr 5 (110) 

wrzesień-październik

2009

Besida nr 6 (111) 

listopad_grudzień

2009


Rok 2008

Besida nr 1 (100) 

styczeń-luty

2008

Besida nr 2 (101) 

marzec-kwiecień

2008

Besida nr 3 (102) 

maj-czerwiec

2008

Besida nr 4 (103) 

lipiec_sierpień

2008

Besida nr 5 (104) 

wrzesień-październik

2008

Besida nr 6 (105) 

listopad_grudzień

2008


Rok 2007

Besida nr 1 (94) 

styczeń-luty

2007

Besida nr 2 (95) 

marzec-kwiecień

2007

Besida nr 3 (96) 

maj-czerwiec

2007

Besida nr 4 (97) 

lipiec_sierpień

2007

Besida nr 5 (98) 

wrzesień-październik

2007

Besida nr 6 (99) 

listopad_grudzień

2007


Rok 2006

Besida nr 1 (88) 

styczeń-luty

2006

Besida nr 2 (89) 

marzec-kwiecień

2006

Besida nr 3 (90) 

maj-czerwiec

2006

Besida nr 4 (91) 

lipiec_sierpień

2006

Besida nr 5 (92) 

wrzesień-październik

2006

Besida nr 6 (93) 

listopad_grudzień

2006


Rok 2005

Besida nr 1 (82) 

styczeń-luty

2005

Besida nr 2 (83) 

marzec-kwiecień

2005

Besida nr 3 (84) 

maj-czerwiec

2005

Besida nr 4 (85) 

lipiec_sierpień

2005

Besida nr 5 (86) 

wrzesień-październik

2005

Besida nr 6 (87) 

listopad_grudzień

2005


Rok 2004

Besida nr 1 (76) 

styczeń-luty

2004

Besida nr 2 (77) 

marzec-kwiecień

2004

Besida nr 3 (78) 

maj-czerwiec

2004

Besida nr 4 (79) 

lipiec_sierpień

2004

Besida nr 5 (80) 

wrzesień-październik

2004

Besida nr 6 (81) 

listopad_grudzień

2004


Rok 2003

Besida nr 1 (76) 

styczeń-luty

2004

Besida nr 2 (77) 

marzec-kwiecień

2004

Besida nr 3 (78) 

maj-czerwiec

2004

Besida nr 4 (79) 

lipiec_sierpień

2004

Besida nr 5 (80) 

wrzesień-październik

2004

Besida nr 6 (75) 

listopad_grudzień

2003


Rok 2002

Besida nr 1 (76) 

styczeń-luty

2004

Besida nr 2 (77) 

marzec-kwiecień

2004

Besida nr 3 (78) 

maj-czerwiec

2004

Besida nr 4 (79) 

lipiec_sierpień

2004

Besida nr 5 (80) 

wrzesień-październik

2004

Besida nr 6 (81) 

listopad_grudzień

2004


Rok 2001

Besida nr 1 (76) 

styczeń-luty

2004

Besida nr 2 (77) 

marzec-kwiecień

2004

Besida nr 3 (78) 

maj-czerwiec

2004

Besida nr 4 (79) 

lipiec_sierpień

2004

Besida nr 5 (80) 

wrzesień-październik

2004

Besida nr 6 (81) 

listopad_grudzień

2004