Banica

Szematyzm Kleru Grekokatolickiego Eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905

Баниця Церк. дер. св Везс. Космы и Дамяна‚ создана 1797. Визита канон. Въ. р. 1869. черезъ АЕп Iосифа Сембратовича. Патронъ: Єго ц. к. Ап. Величество. Пар Пр. Миронъ Черлюнчакевичь, р. 1867, рук. 1891, Вд.

Въ матерн. ч. д.    .     .     .     .     .     .    .     .     .    .   470

—дочерн. Чертижне, вôдд. Вôдъ матерн. 4 км

Цер . дер. Собора св. Михаила ч. д. .     .     .   .     164

                                                                        Всего      637

Зъ того 100 въ АмерицѢ. Латинникôвъ нема, жудбвъ 2 родины. ВѢноване: орн. поля въ БаницѢ 54 мр., лукъ 6 мр., МѢса 13 мр, а 4 мр. пас. корч. зарослого; въ Чертижномъ орн. поля 24 мр., лукъ 2 мр., пасов. корч. заросл. 25 мр., вôдсотки вôдъ облигациій книжочокъ щадничихъ 136 к. додатокъ зъ касы 1010 к. 7 с., податку 42 к. 40 с. Въ БаницѢ школа 1-клясова мѢшана зъ языкомъ выкл. рускимъ о 1 силѢ, дѢтей рускихъ 60. Въ БаницѢ побирає дякъ испытов. 120 к. рôчно и доходы, въ Чертыжномъ испытов. 80 к. рôчно и доходы, защо дякуе и въ зимѢучитъ дѢти. Въ парохіи шпихлъра и склепу нема, каса єсть церковна.

ПовѢтъ судъ‚ урядъ податковый и стація телеграфична Грыбôвъ 24 км; почта СнѢтниця 6 км.

Źródło: Шематисмъ всего клира грецко-катлического епархій соєдиненыхъПеремыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905 [Szematyzm kleru grekokatolickiego eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905] s. 251-252

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Banica, wś, pow. grybowski, o 4 kil, od st. p. Snietnica, ma 1500 n. a. morgów rozl., 73 domy, 449 mieszk. narodowości polskiej i ruskiej; parafia obrządku greckiego pod wezwaniem SS. Kosmy i Damiana w miejscu; położenie górskie. M. M.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880, tom I, s. 99Miejsca i miejscowości na Łemkowszczyźnie

Andrzejówka

Bałucianka

Banica

Banica

Barnowiec

Bartne

Barwinek

Bednarka

Berest

Biała Woda

Bielanka

Bieliczna

Binczarowa

Blechnarka

Bodaki

Bogusza

Brunary

Chyrowa

Czarna

Czarna Woda

Czertyźne

Czyrna

Daliowa

Długie

Dubne

Florynka

Folusz

Gładyszów

Grab

Hańczowa

Izby

Jastrzębik

Jaworki

Kamianna

Karlików

Klimkówka

Krzywa

Kunkowa

Kwiatoń

Leluchów

Leszczyny

Komańcza

Konieczna

Kotań

Kotów

Krempna

Królowa Górna

Krynica

Łabowa

Łabowiec

Łosie

Łosie

Maciejowa

Małastów

Milik

Mochnaczka

Morochów

Mszana

Muszyna

Muszynka

Myscowa

Nieznajowa

Nowa Wieś

Nowica

Olchowiec

Osławica

Owczary

Ożenna

Pętna

Pielgrzymka

Piorunka

Polany

Polany

Powroźnik

Przysłup

Radocyna

Radoszyce

Regetów

Ropica

Ropki

Rozdziele

Roztoka

Rzepedź

Skwirtne

Smerekowiec

Stawisza

Szczawnik

Szlachtowa

Śnietnica

Świątkowa

Turzańsk

Tylawa

Tylicz

Uhryń

Uście Gorlickie

Wapienne

Wawrzka

Wierchomla

Wojkowa

Wołowiec

Wysowa

Wyszowadka

Zdynia

Złockie

Zubrzyk

Zyndranowa

Żegiestów

Żydowskie