Bartne w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 1880


Bartne, w, pow. gorlicki, o 10 kil. od st. poczt. Małastów, 3354 morg rozl., w tem 1301 mórg górskich pastwisk, 132 dm., 819 mk., ludność mieszana polska i ruska, parafia łacińska, w Żmigrodzie Nowym, ruska w miejscu; położenie w wysokich niedostępnych górach. M.M.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 111





Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Piotr (Tuesday, 06 September 2011 08:58)

    Witam