Bartne (łemk. Бортне, Bortne)

Bartne, w, pow. gorlicki, o 10 kil. od st. poczt. Małastów, 3354 morg rozl., w tem 1301 mórg górskich pastwisk, 132 dm., 819 mk., ludność mieszana polska i ruska, parafia łacińska, w Żmigrodzie Nowym, ruska w miejscu; położenie w wysokich niedostępnych górach. M.M.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 111


BARTNE - Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej

Bartne albo Bortne,

Wieś, oddal. połud. wsch. od Gorlic 17 kil. Parafia gr. kat. w miejscu.

Dyecezya ruska przemyska. Łacinnicy należą do par. Żmigród.

Cerkiew par. śś. Kosmy i Damiana. Patron hr. Franciszek Potulicki.

Metryki parafialne zaczynają się od r. 1784. (Schem. ruski z 1879 r.)

Źródło: Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej / Tom 1.- Kraków : Grono Konserwatorów Galicyi Zachodniej, 1900.- s. 167


Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis

BARTNE Parochia Eccl. ad SS. Cosmam et Damian.

Patronus Titl. D. Constantinu Comes Siemieński.

Parochus Theodorus Dubiński nat. 1786. оrd. 1811.

In Matre Numerus. Animarum Gr. Cath. -    767.

In Filiali Przegonîna c. Eccl. ad S. Demetrium   -    311.

In Filiali Bodaki  - 118.

Schola Parochialis.    Summa: 1196.

Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno Domini M.D.CCC.XXXI [1830], s. 178


Bartne w 1831 roku

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis

BARTNE Parochia Eccl. ad SS. Cosmam et Dam.

Patronus Titl. D. Josephus Lewicki.

Parochus Theodorus Dubiński nat. 1786. оrd. 1811.

In Matre Numerus. Animarum. Gr. Cath.    773.

In Filiali Pregonîna c. Eccl. ad S. Demetr.  320.

In Filiali Bodaki                                     122.

                                           Summa: 1215.

Schola Parochialis. Adj. Basilins Bykanicz. 

 

Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno Domini M.D.CCC.XXXI [1831], s. 178


Bartne w 1835 roku

 Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis

BARTNE Parochia Eccl. ad SS. Cosmam et Dam.

Patronus Titl. D. Josephus Lewicki.

Parochus Theodorus Dubiński nat. 1786. оrd. 1811.

 
In Matre Numer. Animar. Gr. Cath. 835.
In Filiali Bodaki Przegonîna c. Eccl. ad S. Demetr. 451.
Summa: 1286.
Schola Parochialis. Adj. Basilins Bykanicz.  

Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno Domini M.D.CCCXXXV [1835], s. 157


Bartne w 1836 roku

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis

BARTNE Parochia Eccl. ad Protect. B.M.V.

Patronus Titl. D. Maria de Comitibu Siemieńskie Lewicka.

Parochus Theodorus Dubiński nat. 1786. оrd. 1811.

 
In Matre Numer. Animar. Gr. Cath. 835.
In Filiali Przegonîna c. Eccl. ad S. Demetr. 327.
In Filiali Bodaki 130.
Summa: 1292.

Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno Domini M.D.CCCXXXVI [1836], s. 162


Bartne w 1841 roku

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco catholicae Premisliensis

BARTNE Parochia Eccl. ad SS. Cosm. et Dam.

Patronus Titl. D. Josephus Lewicki.

Parochus Theodorus Dubiński nat. 1786. оrd. 1811.

 
In Matre Num. Anim. Gr. Cath. 898.
In Filiali Przegonîna c. Eccl. ad S. Demetr. M. 324.
In Filiali Bodaki 136.
Summa: 1358.

Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos graeco-catholicae Premisliensis pro Anno Domini MDCCCXLI [1841], s. 151

Okolice Bartnego:     Bodaki     Pętna     Gładyszów     Krzywa    Małastów    Wołowiec

O Bartnem w Radio Lem.fm

„A Я[К]...?” – звиджаня і познаваня Лемковины од А до Я. Історично-ґеоґрафічны прогулькы по селах і знаных, або менче знаных, особливостях Лемковины. Што тыжден творена є нова позиция в радийовій енциклопедиі Лемковины.

Audycja w języku łemkowskim


Bartne w Księdze Adresowej Polski 1928

BARTNE - Wieś i gmina, powiat Gorlice, sąd powiatowy gorlice, sąd okręgowy Jasło, 760 mieszk. Stacja kolejowa (21km), telegraf, telefon Gorlice, telefon Ropica Ruska. Parafia gr. kat. 

Wyszynk trunków: Falenczak St. - Orzyszczak A.

Źródło: Księga Adresowa Polski 1928, str. 


Bartne w Szematyzmie Greko-katolickiego Duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny

Бортне (Bartne), с. Ц. д. св. Косми і Даміяна, зб. 1842. в лихім стані. Доч. Перегонина (Przegonina), с. Ц. д. св. Вмч. Димитр., зб. 1902, в добр. стані, відд. 4 і пів км., Бодаки (Bodaki), с., відд. 5 км.Ч. д, гр. кат. 265 + 236 + 35 = 536; Неспол. 738 + 198 + 56= 992; Сект. бапт, 0 + 1 + 4 родини; Ізр. 5 + 0 + 6. Завідатель: о. Булат Іоан, р. 9. X. 1901, рк. 1930, бж. Лат. парох: о. Станислав Горовіч в Сенькоій. Право патрона почиває.

В Бортнім: Школа 2 кл., з рускою мов. навч. о 2 силах. Двічит. ім. Мих. Качковского.

Прих. дім, старий, відн. 1896, о 5 кімн., стайня, стодола, - все дер., лихе Шпихлір дер., в середн, стані.

В Бортнім: гор. 28 а; о. поля 9 га; лук 2 га, 80 а; пасов. 29 га; ерекц. ліса 4 га + еквівал. ліса 9 га; неуж. 7 га; церк. поля 4 га, 72 а; фонд. поля дяківки) 10 га, 36 а, 20 м2 + Перегонина поля 2 га; лук 6 га; пасов. 15 га; неуж. 13 га. Стар., суд, телєф., телєгр., желізн. Горлиці (Gorlice), 21 км. Почта Ропиця Руска (Ropica Ruska), 12 км Найбл. гр. кат. приходство у Волівци (Wołowiec), 7 км. 

 

Бортне повстало около половини 16 стол. Назва села походить від слів „бор тне", що значать „вирубує ліс". З того заключають, що в давнині приходили в ті околиці люди, вирубувати ліси, і там заложили оселю під назвою „Бортне". Після других, дідич Бортман з Мощаниці посідав тут свої добра. В тих добрах поселились єго слуги, та дали початок оселі „Бортне".

Інші знова виводять виваз „Бортне", „Bartne" від іменника „bartniki"

 

З Бортного вийшли: Епп. Др. Тома Полянскій, син місц. пароха. Родж. 1796 p., рукоп. 1819 р. На епископский престол в Перемишли вступив по еписк., Григорію Яхимовичу в 1859 р. Часто візитував парохії своєї Епархії. О їх стані зложив звіт в Римі 1863 р. Помер в 1869 р.

Епп. Др. Юліян Пелеш, син місц. дяка-учителя Григорія Пелеша і Іоанни, ур. Щавинской. Уродився дня 3. І. 1843 р.; гімн. іспит зрілости, зложив з відзначенєм в Перемишли в 1863, богосл. науки укінчив в Відни. Рукоположений в 1867 p., промований на доктора св. Богословія в 1870 р. Професором пастирского Богословія в Перемишли став в 1872 році. Від 1874 до 1883 року був парохом при церкві св. Варвари у Відни і ректором там. рускої, Духовної Семинарії, а через якийсь час учителем австр. престолонаслідника, архикнязя Рудольфа. Від року1883 до 1885 був архідіяконом митрополичої капітули у Львові.

В грудни 1885 р. був назначений першим Епископом новоутвореної, греко-катол. СтаниславівскОї Епархії. В 1891 р. зістав перенесений на Перемиску, ЕпископсКу Катедру і як Перемиский Епископ брав участь в Провінціальнім Синоді у Львові в 1891 р. Помер в Перемишли 1896 р. в 53 році своєго трудолюбивого житя.

До важнійшйх праць Епископа Пелеша належать:

1. Учебішкь кат. богочестія для 5 і 6. ґімн. кляс.

2. Пастирскоє богословіє (Відень, 1877. стр. 988., в 8°).

3. Учебникь кат. религіи, в 3 част. (Львів, 1876).

4. Расправа о духовномь урядовомь стилі (Відень, 1878).

5. Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, 2 томи (Відень, 1880).

6. Краткоє богословіє (Ужгород, 1890).

З Бортного вийшли ще: о. Николай Феленчак, син селянина, і Др. Димитрій Собин.

Метрики пров. від 1784 р

Źródło: Szematyzm Greko-katolickiego Duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny 1936, str. 13-14BARTNE w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 1880 roku >>>


BARTNE w Szematyzmie Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny z 1936 roku >>>