Bieliczna

Biliczna, wś, pow. grybowski, w par. gr. kat. Izby, o 8 kil. od Grybowa, wiasność funduszu religijnego.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 226

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.