Bieliczna

Biliczna, wś, pow. grybowski, w par. gr. kat. Izby, o 8 kil. od Grybowa, wiasność funduszu religijnego.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 226