Długie

DŁUGIE

 

Jak wskazuje nazwa, wioska ciagnęła się długim pasem wzdłuż prawego dopływu Wisłoki. Obecnie ten teren używany jest do wypasu owiec, stoi tutaj kilka bacówek. Tuż za Wisłoka (widoczne są przyczółki starego mostu) po północnej stronie drogi znajduje się ukryty wśród drzew łemkowski cmentarz. Pozostało na nim kilka kamiennych nagrobków z płaskorzeżbami Matki Bożej i świętych. Około 300 metrów dalej znajdowała się cerkiew pw. Św. Dymitra, która zbudowano w 1745 roku. Była tutaj filia parafii w Radocynie. Budynek cerkwi stał jeszcze w 1955 roku. Obok niej istniał cmentarz wojskowy z pierwszej wojny światowej, na którym pochowano 37 Austriaków i 207 Rosjan. Niestety drewniane krzyże i ogrodzenie zostały prawie całkowicie zniszczone.

  Idąc droga do Wyszowatki widzimy zniszczone kapliczki i krzyże. Jeszcze kilka lat temu było ich więcej, w latach 1985-86 były konserwowane. Niestety ktoś je nieustannie niszczy. Podobno dużo zniknęło za sprawa więźniów pracujących tutaj w latach 70-tych. W latach 1581 i 1629 wioska była własnością Stadnickich. Miała trzy dworzyszcza wołoskie i sołtysie, należała do parafii w Grabiu. W 1881 roku znajdowało się tutaj 36 domów i mieszkało 247 osób. W latach dwudziestych naszego wieku cała wioska przeszła na prawosławie. Wybudowano nowa cerkiew. Stała ona po północnej stronie drogi ok. 1 km od Wisłoki niedaleko za dośc wysoka kamienna kapliczką. Cerkiew została rozebrana przez PGR ok. 1953 roku. Uzyskany z rozbiórki materiał użyto do postawienia stajni w Jasionce. W 1936 roku mieszkało w Długim 190 prawosławnych, żyła też rodzina cygańska.

 

źródło: Rafał Długaszek / U źródeł Wisłoki // Stowarzyszenie Miłośników Nieznajowej, wyd. II,  2001, s. 10